Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1200-НС
София, 2 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 26 (26-5) от 01.10.2014 г. от сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ", представлявано от Петър Александров Харалампиев - председател на УС, чрез Георги Ленков Балчев, регистрирано с Решение на ЦИК № 997-НС от 19 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Георги Ленков Балчев в полза на 251 (двеста петдесет и едно) лица - упълномощени представители на сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 26 (26-5) от 01.10.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 241 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Десет лица вече са регистрирани като наблюдатели и имат издадени удостоверения.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 241 упълномощени представители на сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Пламен Огнянов Илиев
2. Георги Кирилов Иванов
3. Антон Евгениев Пенчев
4. Мартин Димитров Соколов
5. Евгени Красимиров Енчев
6. Емил Георгиев Велков
7. Анна Любенова Рачова
8. Николай Борисов Григоров
9. Георги Иванов Георгиев
10. Пламен Иванов Георгиев
11. Илиянка Райкова Радева
12. Иванка Георгиева Вълкова
13. Ана Антонова Джапунова
14. Величка Благоева Бързакова
15. Бойко Цветанов Тодоров
16. Виктория Панчева Тодорова
17. Райна Борисова Николова
18. Божидар Чавдаров Янев
19. Георги Димитров Атанасов
20. Георги Николаев Какачки
21. Николина Найденова Павлова
22. Любомир Атанасов Захариев
23. Цветана Бранимирова Александрова
24. Мартин Стоянов Мидев
25. Йордан Ивайлов Йорданов
26. Надежда Атанасова Стоянова
27. Цонко Маремов Фъчеджиев
28. Стефан Цветанов Петков
29. Валери Симеонов Асенов
30. Добромир Маринов Цеков
31. Георги Цанков Вунов
32. Огнян Красиев Дивинисов
33. Филип Пламенов Маринов
34. Найден Николаев Найденов
35. Ангел Георгиев Ангелов
36. Кристиян Яворов Димитров
37. Адриан Яворов Димитров
38. Диян Василев Стефанов
39. Маринела Тодорова Петкова
40. Виктория Пламенова Кимонова
41. Мартин Иванов Германов
42. Константин Пенков Димитров
43. Румен Йорданов Тошев
44. Иван Пенков Димитров
45. Наталия Иванова Гачева
46. Валентина Тодорова Гачева
47. Габриела Недялкова Найденова
48. Мирослав Димитров Петров
49. Яна Руменова Герова
50. Сийка Рангелова Гроздева
51. Атанас Василев Йорданов
52. Гергана Симеонова Ангелова
53. Зоя Първанова Георгиева
54. Вихрен Георгиев Стойков
55. Мартин Радев Илиев
56. Тинка Кирилова Ночева
57. Виден Йорданов Георгиев
58. Донка Димитрова Гиздева
59. Мирослав Стоянов Йорданов
60. Петя Ангелова Ангелова
61. Христо Каменов Артъчки
62. Благой Ангелов Ангелов
63. Ивайло Валентинов Петров
64. Петър Георгиев Дойчинов
65. Румен Иванов Стоянов
66. Нели Христова Славкова
67. Паулин Павлов Павлов
68. Диана Илчова Георгиева
69. Мариета Атанасова Димова
70. Иванка Любенова Няголова
71. Мария Виталинова Бечева
72. Стефан Сергеев Ненчевски
73. Никола Славов Цветков
74. Галина Стефанова Костадинова
75. Оля Тихомирова Николова
76. Велизар Запрянов Тодоров
77. Гриша Григоров Захариев
78. Кристина Руменова Илиева
79. Наталия Стаменова Владимирова
80. Станислав Красимиров Михайлов
81. Горянка Свиленова Господинова
82. Десислава Цветанова Георгиева
83. Георги Атанасов Кръстев
84. Дияна Момчилова Минкова
85. Филип Георгиев Демутски
86. Орлин Веселинов Шимбов
87. Добринка Димитрова Христова
88. Иван Михайлов Здравков
89. Екатерина Иванова Банкова
90. Борислав Владимиров Митов
91. Ася Александрова Асенова
92. Любен Иванов Гюрнев
93. Витка Ангелова Шекерджийска
94. Симеон Венциславов Митов
95. Валентин Венциславов Митов
96. Станислав Димитров Веселинов
97. Павлина Петрова Поповска
98. Корнелия Стойкова Стоичкова
99. Мариана Донова Савчева
100. Илиана Иванова Владимирова
101. Христа Георгиев Поповски
102. Надя Асенова Монова
103. Ивелина Иванова Чалъмова
104. Васил Лилянов Ненчев
105. Стефан Ставрев Славчев
106. Иванела Цветанова Андонова
107. Румяна Седефчева Тасева
108. Адриана Пламенова Стоичкова
109. Мартин Милчев Войнаков
110. Радослав Димитров Захариев
111. Мартин Александров Кръстев
112. Любомир Михайлов Миланов
113. Миладин Милчев Войнаков
114. Зоро Стойчев Спасов
115. Величка Станкова Стоева
116. Ирена Илиева Николова
117. Антоанета Любчова Чолакова
118. Борислав Венциславов Иванов
119. Мирослав Валтев Стефанов
120. Ива Владимирова Владимирова
121. Наталия Рангелова Михайлова
122. Емилия Малинова Лазарова
123. Стефан Илиев Петров
124. Цветан Денчев Христов
125. Емилиян Йорданов Димитров
126. Анна Кирилова Джарова
127. Снежанка Стоянова Зашева
128. Христо Николов Николов
129. Десислава Иванова Янева
130. Богдан Йорданов Пешев
131. Асен Колев Коюмджиев
132. Петра Стоянова Иванова
133. Даниела Драганова Георгиева
134. Евгени Рангелов Стоянов
135. Кольо Асенов Куюмджиев
136. Румен Михайлов Гонков
137. Илияна Венциславова Варадинова
138. Минка Карамфилова Караасенова
139. Роксана Валентинова Караасенова
140. Светла Георгиева Георгиева
141. Милена Ромеова Дуковска
142. Мария Асенова Москова-Николова
143. Стефан Владимиров Василев
144. Евга Борисова Георгиева
145. Ивайло Иванов Изатовки
146. Костадин Стефанов Мицков
147. Теодора Гошева Тодорова
148. Моника Маринова Спасова
149. Савка Ганчева Теофилова
150. Елка Филипова Ангелова
151. Иван Методиев Манчев
152. Невена Маринова Василева
153. Светлозар Витков Витков
154. Росица Николова Веселинова-Попова
155. Надя Петрова Петрова
156. Ганчо Георгиев Димитров
157. Митко Янков Вълев
158. Веска Кирчева Мирчева
159. Валери Димитров Доспатев
160. Майя Петрова Иванова
161. Румен Милков Стоилов
162. Лора Цветелинова Борисова
163. Спас Йорданов Борисов
164. Велислав Цветалинов Борисов
165. Камелия Велинова Лазова
166. Лъчезар Николов Иванов
167. Милена Ненкова Ненова
168. Милена Красимирова Василева
169. Иван Тодоров Иванов
170. Галина Накова Георгиева
171. Анелия Христова Христова-Андонова
172. Петко Стоянов Янев
173. Петко Петков Янев
174. Вида Георгиева Цайкина
175. Линка Петракиева Ковачева
176. Елисавета Емануилова Кантраджиева
177. Енчо Йорданов Цайкин
178. Светла Благойчева Йончева
179. Бонка Владимирова Мицева
180. Силвия Александрова Крумова-Нинева
181. Росица Кирилова Гергинова
182. Камелия Христова Иванова
183. Юлиан Кръстев Иванов
184. Анка Методиева Антова
185. Румен Стенли Александров
186. Александър Станиславов Владимиров
187. Калинка Тодорова Талева
188. Людмила Григорова Маринова
189. Георги Ивов Стоичков
190. Катя Иванова Стоиякова
191. Методи Стефанов Христов
192. Волен Николов Танев
193. Юлиана Божидарова Колева
194. Илия Рафаилов Чуканов
195. Бетина Красимирова Дичева
196. Сийка Йорданова Симеонова
197. Венета Йорданова Симеонова
198. Теодора Димитрова Васева
199. Цветан Петров Игнатов
200. Илияна Цветанова Кавлакова
201. Юлиан Деянов Кавлаков
202. Васко Петров Матеев
203. Любомир Крумов Сотиров
204. Росица Николова Николова
205. Богдан Кирилов Костадинов
206. Даниела Маринова Стоянова
207. Елена Александрова Харалампиева-Александрова
208. Александър Руменов Александров
209. Денислав Валентинов Тодоров
210. Габриела Стефанова Тодорова
211. Деница Веселинова Василева
212. Петър Петров Маринов
213. Амелия Бойчева Ламбрева
214. Татяна Александрова Георгиева
215. Майя Бенкова Миланова
216. Светослав Иванов Якимов
217. Марио Александров Петров
218. Галина Борисова Василева
219. Димитър Василев Василев
220. Васил Димитров Василев
221. Мария Стоянова Димова
222. Красимир Миронов Кръстев
223. Денислав Петров Момчилов
224. Петър Иванов Крумов
225. Янислав Христов Георгиев
226. Стефка Георгиева Талазова
227. Даниела Георгиева Сергеева
228. Цветелина Спасова Димова
229. Божидар Красимиров Василев
230. Мартин Станимиров Василев
231. Станимир Николов Василев
232. Мартин Радостинов Костов
233. Николай Асенов Борисов
234. Илиян Любомиров Киров
235. Даниел Светославов Марков
236. Мариела Атанасова Трайкова
237. Емил Костадинов Костов
238. Борислав Славчев Соколов
239. Кристиана Владимирова Ангелова
240. Дина Василева Костова
241. Елена Дианова Григорова

Отказва регистрация като наблюдатели на следните лица:

Име, презиме, фамилия
1. Антоний Борисов Илиев Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 446 - Сдружение „Национално движение БГ Патриот"
2. Никола Пламенов Иванов Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 271 - Сдружение „Национално движение БГ Патриот"
3. Йоана Маринова Маринова Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 44 - Сдружение „Национално движение БГ Патриот"
4. Кирил Ангелов Георгиев Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 316 - Сдружение „Национално движение БГ Патриот"
5. Радка Миленова Попова Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 333 - Сдружение „Национално движение БГ Патриот"
6. Кристина Кънчева Попова Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 331 - Сдружение „Национално движение БГ Патриот"
7. Иван Иванов Станойков Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 266 - Сдружение „Национално движение БГ Патриот"
8. Стефан Иванов Симеонов Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 103 -Сдружение „Национално движение БГ Патриот"
9. Даниела Руменова Йорданова Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 500 - Сдружение „Национално движение БГ Патриот"
10. Асен Асенов Тренев Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 499 - Сдружение „Национално движение БГ Патриот"

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения