Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 120-ЕП
София, 10.04.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Осми район – Добрички

Постъпило е предложение (искане) по електронната поща на ЦИК с вх. № ЕП-10-23 от 09.04.2019 г. от Ердинч Илияз Хаджиев – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, област Добрич, за промяна в състава на РИК в Осми район – Добрички. Предлага се на мястото на Филиз Тинджарова Шабанова – член на РИК, да бъде назначен Севдалин Георгиев Събев.

Към предложението са приложени: предложение (искане) за замяната на Филиз Тинджарова Шабанова като член на РИК в Осми район – Добрички; искане от Филиз Тинджарова Шабанова за замяната й като член на РИК в Осми район – Дорички; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за висше образование на Севдалин Георгиев Събев; пълномощно от Мустафа Сали Карадайъ в полза Ердинч Илияз Хаджиев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Осми район – Добрички, Филиз Тинджарова Шабанова, ЕГН ………., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Осми район – Добрички, Севдалин Георгиев Събев, ЕГН ………..

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения