Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 120-ЕП
София, 9 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление от коалиция от партии „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН", подписано от Николай Бареков, Красимир Каракачанов, Румен Йончев, Драгомир Стефанов, като представляващи коалицията, заведено под № 2 на 7 април 2014 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени:

- решение за създаване на коалиция от партии „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" от 04.04.2014 г., подписано от представляващите партия „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" - Николай Тихомиров Бареков, партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" - Красимир Дончев Каракачанов, партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" - Румен Маринов Йончев, и партия „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" - Драгомир Желчев Стефанов;

- удостоверение за актуално състояние на партия „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", издадено на 28.03.2014 г. от СГС, VІ-12 състав, по ф.д. № 146/2014 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", издадено на 26.03.2014 г. от СГС, VІ-1 състав, по ф.д. № 8176/1999 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", издадено на 02.04.2014 г. от СГС, VІ-7 състав,  по ф.д. № 7509/1997 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН", издадено на 24.03.2014 г. от СГС, VІ-11 състав, по ф.д. № 15549/1996 г.;

- образци от подписите на представляващите партиите - 4 бр.;

- образци от печатите на партиите - 4 бр.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-381 от 04.04.2014 г. на партия „България без цензура" за липса на задължение за внасяне на финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-255 от 27.03.2014 г. на партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" за внесен от партията финансов отчет за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-332 от 03.04.2014 г. на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-214 от 01.04.2014 г. на партия „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" за внесени финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- платежно нареждане от Банка ДСК от 04.04.2014 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129 от ИК;

- банково удостоверение изх. № 242 от 04.04.2014 г. от „Банка ДСК" за новооткрита банкова сметка на името на партия „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", която ще обслужва само предизборната кампания на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН";

- длъжностни лица, отговорни за приходите, разходите и счетоводната отчетност по чл. 164, ал. 2 от ИК - Маргарита Кръстева Капчина и Христо Станков Цирков;

- списък от 9999 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН".

На 9 април 2014 г. е постъпило допълнително заявление, подписано от Десислава Атанасова Балабанова и Карлос Арналдо Контрера, към което е приложено пълномощно от представляващите коалицията в полза на подписалите заявлението, анекс към решение за създаване на коалицията от 8 април 2014 г. с взето решение за промяна на наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината, както следва: „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО, ЗНС, ГЕРГЬОВДЕН".

От протокол с вх. № ЕП-04-03-9 от 08.04.2014 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН".

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД ,ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 140 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО, ЗНС, ГЕРГЬОВДЕН.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения