Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 12-ПВР
София, 18 юни 2011 г.

ОТНОСНО: утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите на президент и вицепрезидент на Република България на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 12, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение от 15 юни 2011 г. на 41-вото Народно събрание Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Утвърждава образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 23 октомври 2011 г. с номера от 1 до 82, приложени към настоящото решение и представляващи неразделна част от него.
Решението се обнародва в „Държавен вестник".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1604-НС / 08.02.2023

    относно: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1603-НС / 08.02.2023

    относно: определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1602-НС / 07.02.2023

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения