Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 12-ПВР
София, 18 юни 2011 г.

ОТНОСНО: утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите на президент и вицепрезидент на Република България на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 12, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение от 15 юни 2011 г. на 41-вото Народно събрание Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Утвърждава образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 23 октомври 2011 г. с номера от 1 до 82, приложени към настоящото решение и представляващи неразделна част от него.
Решението се обнародва в „Държавен вестник".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2596-МИ / 04.10.2023

    относно: регистрация на сдружение „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2595-МИ / 04.10.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Черноочене, област Кърджали

  • № 2594-МИ / 04.10.2023

    относно: условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • всички решения