Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1199-МИ
София, 17 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалби против решение № 83-МИ от 04.10.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Белоградчик, област Видин

Постъпили са жалби с вх. № М-523/07.10.2011 г. на ЦИК от Ирена Венкова Иванова - упълномощен представител на ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" и с вх. № М-522/07.10.2011 г. на ЦИК от Венелин Ерославов Йорданов, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" срещу решение № 83-МИ от 04.10.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Белоградчик, област Видин, с което е регистрирана кандидатската листа за общински съветници за участие в изборите на 23 октомври 2011 г., предложена от местна коалиция „Всички за община Белоградчик".
Жалбоподателите искат отмяна на обжалваното решение № 83/04.10.2011 г. на ОИК - Белоградчик, като незаконосъобразно, оспорват фактите и обстоятелствата, изложени в решението на ОИК.
Към жалбите са приложени следните документи: копие от решение № 83 от 04.10.2011 г. на ОИК - Белоградчик, с което ОИК - Белоградчик е регистрирала за участие в изборите на 23 октомври 2011 г., предложената от местна коалиция „Всички за община Белоградчик" кандидатска листа за общински съветници на община Белоградчик; Решение № 82 /03.10.2011 г. , с което ОИК - Белоградчик, е дала указания за отстраняване на нередовности и непълноти в представените пред ОИК документи, съобразно указанията в Решение на ЦИК от 30 септември 2011 г., с което е било отменено като незаконосъобразно решение № 70 от 20.09.2011 г. на ОИК - Белоградчик, за отказ за регистриране на кандидатската листа, предложена от местна коалиция „Всички за община Белоградчик"; представено е новоизготвено съобразно указанията на ЦИК предложение от 01.10.2011 г. за регистриране на кандидатска листа от местна коалиция „Всички за община Белоградчик"; решение от 01.10.2011 г. на ръководството на местна предизборна коалиция „Всички за община Белоградчик" за издигане и подреждане в кандидатската листа на кандидатите за общински съветници, предложени от местната коалиция; пълномощно за Иван Борисов Николов, дадено от Любен Дилов, в качеството му на председател на ПП „Гергьовден", с което Иван Николов е упълномощен да представлява партията там където участва в състава на местни предизборни коалиции, както и за издигането и подреждането в кандидатска листа на кандидатите за общински съветници, съотвено издигането на кандидатите за кметове на общини и кметове на кметства, което пълномощно е било представено пред ОИК - Белоградчик, във връзка с дадените от нея указания с Решение № 82 от 03.10.2011г.; Пълномощно за Ангел Янков Кръстев от Йордан Ангелов Нихризов, в качеството му на председател на ПП „БСДП", което пълномощно също така е било представено пред ОИК - Белоградчик, във връзка с дадените от нея указания с Решение № 82 от 03.10.2011 г.; представено е и пълномощно за Иван Борисов Николов, с което той е упълномощен от Людмил Николов Алексиев - пълномощник на коалиция „ОДС - Общност на демократичните сили" и Ангел Янков Кръстев - пълномощник на ПП „БСДП" да представлява местна коалиция „Всички за община Белоградчик пред ОИК - Белоградчик, като подаде предложение за регистриране на кандидатска листа за общински съветници за община Белоградчик, предложена от местната коалиция.
При така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:
Жалбите са процесуално допустими, тъй като са подадени от надлежно легитимирани лица и в установения с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс преклузивен срок.
Разгледани по същество, жалбите са неоснователни поради следните съображения:
Съгласно разпоредбата на чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „а" от ИК и Решение № 520-МИ от 24.08.2011 г. на ЦИК, партиите и коалициите от партии при регистрацията на кандидати за кметове на общини и населени места следва да представят валидно решение на компетентния съгласно устава на партията или решението за образуване на коалицията от партии орган за издигане на кандидата за кмет на община/кметство. В настоящия случай ОИК - Белоградчик, спазвайки дадените в отменителното решение на ЦИК от 30.09.2011г. указания със свое Решение № 82 от 03.10.2011 г. е указала на местната коалиция, чрез представляващото я лице да отстрани вече констатираните от нея нередовности и непълноти в представените пред ОИК документи. Още същия ден, през който е взето това решение указанията на ОИК са били изпълнени, поради което със свое решение № 83-МИ от 04.10.2011 г. ОИК - Белоградчик, е счела, че са изпълнени изискванията на чл. 126, ал. 1 от ИК и е регистрирала предложената от местна коалиция „Всички за община Белоградчик" кандидатска листа за общински съветници за участие в изборите на 23 октомври 2011 г. Неоснователни са оплакванията на жалбоподателите, че указанията на ОИК са дадени след изтичането на преклузивния срок по чл. 126, ал. 3 от ЦИК, тъй като ОИК с процедурата съобразно указанията на ЦИК, дадени в отменителното решение на ЦИК, които от своя страна имат своето правно основание в разпоредбата на чл. 127, ал. 1 от ИК, която в случая изключва приложението на посочената по-горе разпоредба. На следващо място неоснователни са и оплакванията на жалбоподателите, че в представеното пред ОИК пълномощно на Ангел Янков Кръстев са налице добавки в частта му, с което последният е бил упълномощен от законния представител на ПП „БСДП" да предлага и гласува издигането на кандидати за общински съветници от местната коалиция, в която участва политическата партия и които добавки го правели неистинско. Централната избирателна комисия на първо място счита, че не е компетентна да се произнася по въпроса дали в действителност е налице неистинност на пълномощното, на следващо място дори и да се налице твърдяните от жалбоподателите материални добавки в съдържанието на пълномощното те не водят като краен резултат до опорочаването на самата процедура по издигането на кандитатската листа за общински съветници. Това е така защото от представеното още с първоначалното предложение пълномощно на Ангел Янков Кръстев, последният е бил изрично упълномощен да представлява ПП „БСДП" при предизборни коалиционни споразумения на територията на община Белоградчик, включително и с правото да регистрира кандидати за кметове и общински съветници, влизащи в състава на местна коалиция. Използването в пълномощното на израза „регистрира" според ЦИК е равнозначен на израза „да прави предложения". Следователно и даването на допълнителни указания в този смисъл от страна на ОИК - Белоградчик, не е имало основание. На следващо и последно място, въз основа на указанията, дадени с Решение № 82 от 03.10.2011г пред ОИК - Белоградчик, е представено и пълномощно за Иван Борисов Николов, дадено от Любен Дилов, в качеството му на председател на ПП „Гергьовден", с което Иван Николов е бил изрично упълномощен да представлява партията там където участва в състава на местни предизборни коалиции, както и за издигането и подреждането в кандидатска листа на кандидатите за общински съветници, съответно издигането на кандидатите за кметове на общини и кметове на кметства, което пълномощно не е било представено с първоначално подаденото предложение за регистриране на листата за общински съветници от името на местната коалиция.
Предвид изложените съображения Централната избирателна комисия намира, че обжалваното решение на ОИК - Белоградчик, се явява законосъобразно и постановено при спазване изискванията на чл. 126, ал. 1 от ИК и Решение № 520-МИ от 24.08.2011 г. на ЦИК, поради което подадените срещу него жалби следва да бъдат оставени без уважение като неоснователни.
Водим от гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № М-523/07.10.2011 г. на ЦИК, от Ирена Венкова Иванова - упълномощен представител на ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" и с вх. № М-522/07.10.2011 г. на ЦИК от Венелин Ерославов Йорданов, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" срещу решение № 83-МИ от 04.10.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Белоградчик, област Видин, с което е регистрирана кандидатската листа за общински съветници за участие в изборите на 23 октомври 2011г., предложена от местна коалиция „Всички за община Белоградчик", като неоснователни.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения