Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1197-МИ
София, 25 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Котел, област Сливен

Постъпило е предложение с вх. № МИ-11-43 от 24.09.2019 г. от Мария Радославова Стоянова – пълномощник на коалиция „БСП за България“, община Котел, за промяна в състава на ОИК – Котел, област Сливен.

Към предложението са приложени: заявление от Елена Атанасова Янкова, назначена с Решение № 823-МИ от 27.08.2029 г. на ЦИК, за освобождаването й като член на ОИК – Котел, да бъде назначена Мария Радославова Стоянова.

Към предложението са приложени: заявление от Елена Атанасова Янкова за освобождаването й като член на ОИК – Котел.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Котел, област Сливен, Елена Атанасова Янкова, ЕГН … и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения