Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1195-ПВР/МИ
София, 14 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Николай Иванов Добрев – кандидат за кмет на с. Кукурево, община „Тунджа”, и кандидат за общински съветник, предложен от ПП „Ред, законност и справедливост”, срещу решения № 343 и № 344 от 11.10.2011 г. на ОИК – Тунджа, област Ямбол

Постъпило е писмо с вх. № М-686 от 12.10.2011 г. на ЦИК от ОИК - Тунджа, към което е приложена жалба от Николай Иванов Добрев - кандидат за кмет на с. Кукурево, община „Тунджа", и кандидат за общински съветник, предложен от ПП „Ред, законност и справедливост" с вх. № 32 от 12.10.2011 г. на ОИК - Тунджа.
С обжалваните решения ОИК - Тунджа, е заличила регистрацията на Николай Иванов Добрев като кандидат за кмет и кандидат за общински съветник, на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 във връзка с чл. 4, ал. 5 от Изборния кодекс. Жалбоподателят по същество твърди, че има регистрация в друга държава - членка на Европейския съюз от 2007 г., както и че живее и работи в с. Кукорево от 2 август 2010 г, поради което има право да бъде кандидат за кмет и за общински съветник.
Жалбата е подадена в предвидения в закона срок от лице, имащо правен интерес, поради което е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.
Общите предпоставки за упражняване на конституционно установеното право на българските граждани да бъдат избирани за кметове и общински съветници са уредени в чл. 4, ал. 5 от ИК - да нямат друго гражданство в държава извън ЕС, да са навършили са 18 години към изборния ден, да не са поставени под запрещение, да не изтърпяват наказание лишаване от свобода и да са живели най-малко шест (4 съгласно §10, ал. 3 от ПЗР на ИК) месеца в съответното населено място. Правната дефиниция на понятието „съответното населено място" е дадена в §1, т. 5 от ДР на ИК и §10, т. 3 от ПЗР на ИК. Цитираната разпоредба изисква наличието на две алтернативно дадени условия за българските граждани - към 22.06.2011 г. включително, да имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство или да имат постоянен и настоящ адрес в различни общини на територията на Република България. И в двете хипотези е необходимо настоящият адрес да е на територията на страната. Под „живеене" в определено населено място законът разбира не физическото пребиваване на лицето в това място, а наличието на адресна регистрация по настоящ адрес в населеното място. Редът за заявяване на адресна регистрация по настоящ адрес е уреден в чл. 96 от Закона за гражданската регистрация.
Решения № 343 и № 344 от 11.10.2011 г. на ОИК - Тунджа са в предвидената от закона форма, в съответствие с материалноправните разпоредби и целта на закона и са взети при спазване на установения за това ред. На свое законно заседание, проведено на 11.10.2011 г., при спазване изискванията на чл. 20, ал. 2 от ИК, ОИК - Тунджа е постановила обжалваните решения, с които е заличила регистрацията на Николай Иванов Добрев като кандидат за кмет на с. Кукорево и кандидат за общински съветник, предложен от ПП „Ред, законност и справедливост". На основание чл. 33, ал. 1, т. 16 във връзка с чл. 4, ал. 5 от ИК общинската избирателна комисия е компетентна да заличи регистрацията на кандидат, когато се установи, че той не отговаря на условията по чл. 4, ал. 5 от ИК. В конкретният случай от справката на ГД „ГРАО" за проверката по т. 2 от решение № 677-МИ от 3 септември 2011 г. е установено, че Николай Иванов Добрев не е живял най-малко през последните 4 месеца преди изборния ден в съответното населено място, по смисъла на чл. 4, ал. 5 във връзка с § 10, ал. 3 от ПЗР на ИК.
Жалбоподателят признава, че има настоящ адрес в друга държава - членка на ЕС от 2007 г. и не сочи данни да е спазил реда по чл. 96 от ЗГР за заявяване на настоящ адрес на територията на Република България до 23.06.2011 г. Общинска избирателна комисия - Тунджа е установила по съответния ред, че към 22.06.2011 г. Николай Иванов Добрев има адресна регистрация извън територията на Република България. Налага извод, че действително лицето не отговаря на една от кумулативно дадените в чл. 4, ал. 5 от ИК предпоставки - да е живял през последните 4 месеца преди изборния ден в съответното населено място, поради което и на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 от ИК регистрацията на кандидата се заличава, което е ОИК - Тунджа е направила с обжалваните решения.
Предвид изложеното и на основание и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Николай Иванов Добрев - кандидат за кмет на с. Кукурево, община „Тунджа", и кандидат за общински съветник, предложен от ПП „Ред, законност и справедливост", срещу решения № 343 и № 344 от 11.10.2011 г. на ОИК - Тунджа, област Ямбол.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения