Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1191-МИ
София, 14 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Юли Петров Митов – кандидат за кмет на кметство Крушовене, община Долна Митрополия, област Плевен, предложен от ПП „Партия на зелените”, срещу решение № 163-МИ от 11.10.2011 г. на ОИК – Долна Митрополия, област Плевен

Постъпила е жалба с вх. № М-746 от 14.10.2011 г. на ЦИК от Юли Петров Митов - кандидат за кмет на кметство Крушовене, община Долна Митрополия, област Плевен, предложен от ПП „Партия на зелените", срещу решение № 163-МИ от 11.10.2011 г. на ОИК - Долна Митрополия, област Плевен, с което е заличена регистрацията на кандидата.
Жалбоподателят настоява за отмяна на решението за заличаване на неговата регистрация като кандидат за кмет на кметство с твърденията, че има постоянен адрес в с. Крушовене, отразен и в личната му карта, издадена на 02.06.2010 г., копие от която прилага. Поддържа, че след 31 март 2010 г. не е пътувал извън пределите на страната, за което прилага копие на удостоверение изх. № 33244 от 13.10.2011 г. на ОД на МВР - Плевен. Към жалбата прилага допълнително и документ от власти на Република Гърция с отразена последна застраховка от гръцки работодател от м. октомври 2008 г.
Жалбата е подадена в предвидения в закона срок от лице, имащо правен интерес, поради което е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.
С решение № 163-МИ от 11.10.2011 г. ОИК - Долна Митрополия, е заличила извършената по-рано регистрация на Юли Петров Митов с ЕГН ..., като кандидат за кмет на кметство Крушовене, издигнат от ПП „Партия на зелените", като е приела, че кандидатът не отговаря на условията на чл. 4, ал. 5 във връзка с § 1, т. 5 и § 10, ал. 4 от ДР на ИК. При извършената справка от ТЗ „ГРАО", изпратена с изх. № 450 от 10.10.2011 г. на ЦИК до всички общински избирателни комисии, се установява, че жалбоподателят е с настоящ адрес към 22.06.2011 г. в Република Гърция. С удостоверение № 000640 от 11.10.2011 г. на Общинската администрация - Долна Митрополия, се сочи, че Юли Петров Митов е с адресна карта по настоящ адрес за периода 12 май 2010 г. - 14 юли 2011 г. в Република Гърция, след което е регистриран по настоящ адрес в ....

В съответствие с изискванията на чл. 4, ал. 5 от ИК и чл. 33, ал. 1, т. 16 от ИК общинската избирателна комисия е заличила регистрацията на кандидата, след като е установила, че спрямо него не са налице материално-правните предпоставки за кандидатирането му в изборите за общински съветници и кметове. Кандидатът следва да има постоянен и настоящ адрес на територията на страната най-малко 4 месеца преди изборния ден, а Юли Петров Митов е бил с настоящ адрес към 22.06.2011 г. извън страната.
Предвид изложеното и на основание и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от Юли Петров Митов - кандидат за кмет на кметство Крушовене, община Долна Митрополия, област Плевен, предложен от ПП „Партия на зелените", срещу решение № 163-МИ от 11.10.2011 г. на ОИК - Долна Митрополия, област Плевен, с което е заличена регистрацията на кандидата.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1309-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1308-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „Справедлива България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1307-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения