Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 119-НС
София, 25 май 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 98-НС от 22 май 2021 г. относно реда за предоставянето и разходването на средствата за медийни пакети в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 178, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка в т. 26.1 на Решение № 98-НС от 22 май 2021 г., като датата „11 юли 2021 г.“ да се чете „11 август 2021 г.“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

98-НС/

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения