Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 119-НС
София, 25 май 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 98-НС от 22 май 2021 г. относно реда за предоставянето и разходването на средствата за медийни пакети в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 178, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка в т. 26.1 на Решение № 98-НС от 22 май 2021 г., като датата „11 юли 2021 г.“ да се чете „11 август 2021 г.“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

98-НС/

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения