Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1189 -ПВР/МИ
София, 14 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Гулянци, област Плевен, назначена с Решение № 245-ПВР/МИ от 14.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-750/12.10.2011 г. на ЦИК от Иво Венелинов Геров, общински ръководител на ПП „ГЕРБ" в община Гулянци, за назначаване на членове в ОИК - Гулянци, област Плевен, на мястото на овакантените места с Решение № 1136-ПВР/МИ от 11.10.2011 г. на ЦИК. Предлага за членове Ирена Йорданова Ирличанова и Пламен Тодоров Петров. Към предложението са приложени: декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от дипломи за завършено висше образование на Ирена Йорданова Ирличанова и Пламен Тодоров Петров; копие на пълномощно № 7 от 29.072011 г. за преупълномощаване на Иво Венелинов Геров от Иван Николов Новкиришки, област координатор на ПП „ГЕРБ" за област Плевен, да представлява партията на територията в община Гулянци.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Гулянци, област Плевен, Ирена Йорданова Ирличанова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Гулянци, област Плевен, Пламен Тодоров Петров, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения