Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1188-МИ
София, 7 юли 2022 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Дълбоки, община Стара Загора, област Стара Загора

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-220 от 05.07.2022 г. е постъпила преписка от ОИК – Стара Загора, във връзка с чл. 463 от Изборния кодекс.

Приложени са: решение № 234-МИ от 30.06.2022 г. на ОИК – Стара Загора, с което на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 ЗМСМА, са прекратени предсрочно пълномощията на Бальо Димов Иванов като кмет на кметство Дълбоки, община Стара Загора, област Стара Загора; протокол № 056 от 30.06.2022 г. от заседание на ОИК – Стара Загора; заявление от Бальо Димов Иванов – кмет на кметство Дълбоки. От извършената служебна проверка от електронната страница на ГД „ГРАО“ при МРРБ е видно, че броят на населението по постоянен адрес на кметство Дълбоки към 15.06.2022 г. е 1349 души, поради което в кметство Дълбоки, община Стара Загора, област Стара Загора,  следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Стара Загора, област Стара Загора, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Дълбоки, община Стара Загора, област Стара Загора.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1235-НС / 11.08.2022

    относно: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1234-НС / 11.08.2022

    относно: изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за народни представители на 12 октомври 2022 г.

  • № 1233-НС / 11.08.2022

    относно: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци

  • всички решения