Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1188-НС
София, 2 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА – ГРАД ПЛЕВЕН“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 45 от 01.10.2014 г. от „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА - ГРАД ПЛЕВЕН", представлявано от Пройчо Иванов Караиванов - председател на УС, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 29.09.2014 г. по ф.д. № 1182/2001 г. на Плевенски окръжен съд; пълномощно от Пройчо Иванов Караиванов - представляващ сдружението, в полза на Цветомир Димитров Динков и пълномощно от Пройчо Иванов Караиванов в полза на 32 (тридесет и две) лица - представители на „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА - ГРАД ПЛЕВЕН"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Списъкът е представен и в електронен вид на технически носител.

С вх. № 45 от 01.10.2014 г. на ЦИК са пристигнали по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА - ГРАД ПЛЕВЕН", и на лицата в управителните органи на фондацията.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 32 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА - ГРАД ПЛЕВЕН" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 32 упълномощени представители на „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА - ГРАД ПЛЕВЕН", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Пройчо Иванов Караиванов
2. Христо Иванов Христов
3. Лилия Колева Христова
4. Цветомир Димитров Динков
5. Елка Илиева Станчева
6. Тихомир Данчев Станчев
7. Виолина Йорданова Каменарова
8. Валентина Христова Спасова
9. Лъчезар Христов Богданов
10. Данаил Спасов Стоилчев
11. Момчил Денев Иванов
12. Венета Цакова Николова
13. Стоянка Йорданова Караиванова
14. Анриета Здравкова Петрова
15. Юри Павлов Филипов
16. Екатерина Владимирова Хинова
17. Радослава Веселинова Христова
18. Десислава Григорова Бинова
19. Христо Георгиев Хинов
20. Десислава Върбанова Хинова
21. Христо Генков Йорговски
22. Галя Андреева Йорговска
23. Петя Кирчева Дановска
24. Йордан Здравков Илиев
25. Цветан Маринов Петков
26. Иваило Лазаров Томов
27. Анатоли Величков Флорев
28. Петър Лазаров Василев
29. Събка Асенова Симеонова
30. Ивелина Христова Йорговска
31. Анатолий Здравков Томов
32. Галина Томова Цолова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения