Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1188-МИ
София, 14 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Иван Петров Терзиев – кандидат за кмет на община Чавдар

Постъпила е жалба с вх. № М-712 от 13.10.2011 г. от Иван Петров Терзиев - кандидат за кмет от ПП „ГЕРБ" на община Чавдар, срещу члена на ОИК в община Чавдар, Иванка Георгиева Петкова.
Към жалбата са приложени: решение № 47 от 13.10.2011 г. на ОИК - Чавдар, и отговор на члена на ОИК - Чавдар, Иванка Георгиева Петкова.
В жалбата се прави оплакване, че Иванка Георгиева Петкова като член на ОИК, че е присъствала на предизборна среща на кандидата за кмет на ПП „БСП" и била посочила, че трябва да се гласува с № 8 с бюлетината. Жалбоподателя счита, че това е недопустима предизборна агитация и с тези си действия Иванка Петкова е нарушила задълженията си по чл. 19, ал. 2 от ИК.
С решение № 47 от 13.10.2011 г. ОИК - Чавдар, се е произнесла по същата такава жалба, адресирана до ОИК и е приела, че жалбата е неоснователна. Това решение не е обжалвано от Иван Петров Терзиев.
В обяснението си до председателя на ОИК - Чавдар, Иванка Георгиева Петкова, сочи че само е разяснявала начин на гласуване на своите съкварталци без да сочи за кой кандидат трябва да се гласува. Не се представят други доказателства в подкрепа на твърденията в жалбата.
С оглед на изложеното ЦИК счита, че Иванка Георгиева Петкова не е извършила нарушение на чл. 19, ал. 2 от ИК, поради което жалбата следва да бъде оставена без уважение.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 19, ал. 2 от Избирателния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Иван Петров Терзиев, срещу члена на ОИК в община Чавдар, Иванка Георгиева Петкова.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1309-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1308-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „Справедлива България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1307-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения