Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1187-МР
София, 25 септември 2019 г.

ОТНОСНО: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, област Пазарджик, на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 7, ал. 2 и 3 във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и писмо вх. № МР-06-4 от 20.09.2019 г. от община Пазарджик Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик, за подготовка и произвеждане на местен референдум на територията на с. Синитово, община Пазарджик, област Пазарджик, на 27 октомври 2019 г., както следва:

Председател                                           – 150 лева                     

Заместник-председател                        – 130 лева                     

Секретар                                                – 130 лева                    

Член                                                                 –  110 лева                    

2. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на СИК за произвеждане на местен референдум на територията с. Синитово, община Пазарджик, област Пазарджик, на 27 октомври 2019 г., както следва:

Председател                                         – 40 лева

Секретар                                               – 35 лева

Член                                                      – 30 лева

3. На членовете на СИК по чл. 444, ал. 1 от ИК, които предават протоколите и книжата в ОИК, определя по 10 лева допълнително възнаграждение извън посоченото в т. 2.

4. Възнагражденията на ОИК и СИК, както и разноските при евентуално обжалване на резултатите са за сметка на общинския бюджет, като възнагражденията не се облагат с данъци по ЗДДФЛ. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на общинския бюджет.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения