Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1181-МИ
София, 21 юни 2022 г.

ОТНОСНО: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

На основание чл. 456 във връзка с чл. 464 от Изборния кодекс и т. 5.2. на Договор № 8 от 13.08.2020 г. за компютърна обработка в ИП към ОИК на насрочените на 3 юли 2022 г. частични избори за кмет на кметство Поляците, община Дългопол, област Варна, за кмет на община Ракитово, област Пазарджик, за кмет на кметство Нова Камена, община Тервел, област Добрич, за кмет на кметство Секулово, община Дулово, област Силистра, за кмет на кметство Бистра, община Алфатар, област Силистра, за кмет на община Нова Загора, област Сливен, за кмет на кметство Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч, за кмет на кметство Лиляче, община Враца, област Враца и за кмет на кметство Попович, община Бяла, област Варна, и утвърдената с Приложение № 1 към договора офертна цена Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в изчислителния пункт (ИП) към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените на 3 юли 2022 г. частични избори за кмет на кметство Поляците, община Дългопол, област Варна, за кмет на община Ракитово, област Пазарджик, за кмет на кметство Нова Камена, община Тервел, област Добрич, за кмет на кметство Секулово, община Дулово, област Силистра, за кмет на кметство Бистра, община Алфатар, област Силистра, за кмет на община Нова Загора, област Сливен, за кмет на кметство Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч, за кмет на кметство Лиляче, община Враца, област Враца и за кмет на кметство Попович, община Бяла, област Варна, както следва:

- за ОИК –  община Дългопол, област Варна                   -  1020.00лв. с ДДС

- за ОИК – община Ракитово, област Пазарджик            - 1308.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Тервел, област Добрич                      - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Дулово, област Силистра                  - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Алфатар, област Силистра                - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Нова Загора, област Сливен              - 5994.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Ябланица, област Ловеч                     - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Враца, област Враца                         - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Бяла, област Варна                            - 1020.00 лв. с ДДС

2. При произвеждане на втори тур на изборите на 10 юли 2022 г. определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в ИП към ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от произвежданите частични избори за втори тур, както следва:

- за ОИК –  община Дългопол, област Варна                   -   352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – община Ракитово, област Пазарджик            -   403.20 лв. с ДДС

- за ОИК – община Тервел, област Добрич                      -  352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – община Дулово, област Силистра                  -   352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – община Алфатар, област Силистра                -   352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – община Нова Загора, област Сливен              - 2381.40 лв. с ДДС

- за ОИК – община Ябланица, област Ловеч                     -   352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – община Враца, област Враца                         -   352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – община Бяла, област Варна                            -  352.80 лв. с ДДС

3. Възнаграждението при произвеждане на частични избори е за сметка на общинския бюджет.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения