Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1181-МИ
София, 24 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Мирково, Софийска област

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-351 от 24.09.2019 г. от Велко Лисев – Вр. И.Д. кмет на община Мирково, за промяна в състава на ОИК – Мирково, Софийска област.

Към предложението са приложени: заявление от Марийка Иванова Кавалджиева, назначена с Решение № 747-МИ от 26.08.2029 г. на ЦИК, за освобождаването й като член на ОИК – Мирково във връзка с регистрирането на кандидатска листа в предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 20-19 г.; предложение от Петър Христов Мутафов – представител на коалиция „БСП за България“ за назначаване на нов член в състава на ОИК. Предлага се на мястото на Марийка Иванова Кавалджиева, да бъде назначена Стефка Недельова Горгорова. Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Стефка Недельова Горгорова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Мирково, Софийска област, Марийка Иванова Кавалджиева, ЕГН … и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Мирково, Софийска област, Стефка Недельова Горгорова, ЕГН …

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения