Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1181-НС
София, 1 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 42 от 01.10.2014 г. от сдружение „МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ", представлявано от Адриан Росенов Тодоров - председател на УС, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 26.09.2014 г. по ф.д. № 7/2013 г. на Кюстендилски окръжен съд; пълномощно от Адриан Росенов Тодоров - представляващ сдружението, в полза на 192 (сто деветдесет и две) лица - представители на сдружение „МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Списъкът е представен и в електронен вид на технически носител.

С вх. № 42 от 01.10.2014 г. на ЦИК са пристигнали по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ", и на лицата в управителните органи на фондацията.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 179 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Шест лица се срещат повече от веднъж в списъка; две лица от списъка имат еднакви ЕГН и различни имена; едно лице има ЕГН от 9 цифри; четири лица от списъка вече са регистрирани като наблюдатели и имат издадени удостоверения.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 179 упълномощени представители на сдружение „МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Дияна Николова Манчева
2. Рая Иванова Николчова
3. Кристиян Руменов Миладинов
4. Орлин Огнянов Балабанов
5. Даниел Валериев Тодоров
6. Радослав Руменов Рангелов
7. Василена Иванова Николова
8. Даниела Павлова Стоева
9. Деница Йорданова Георгиева
10. Ангел Стоянов Павлов
11. Слави Петров Кашкин
12. Гергана Цецкова Маринчева
13. Анита Здравкова Кирилова
14. Станислав Николаев Велинов
15. Антон Росенов Стойменов
16. Тони Евгениев Стойнев
17. Ралица Николова Тодорова
18. Васко Йорданов Василев
19. Катрин Ангелова Милева
20. Владислав Руменов Борисов
21. Борислава Бориславова Кориарска
22. Силвия Здравкова Михова
23. Любомир Любомиров Сакалийски
24. Денислава Миленова Стефанова
25. Ивайло Сашев Анастасов
26. Елица Трайкова Захариева
27. Симеон Йорданов Дончев
28. Антоан Александров Станимиров
29. Стела Григорова Велинова
30. Александра Здравкова Борисова
31. Цветанка Константинова Иванкова
32. Данаил Любенов Ташков
33. Асен Руменов Георгиев
34. Мартин Наталиев Янев
35. Даниела Милева Георгиева
36. Даниел Ивов Балабански
37. Гергана Георгиева Стоичкова
38. Павел Иванов Колев
39. Владимир Миленков Трифкович
40. Александър Руменов Иванов
41. Даниел Венциславов Тасков
42. Бояна Кирилова Христова
43. Ивелина Каменова Димитрова
44. Антоанета Младенова Костадинова
45. Димитър Николаев Николов
46. Стилиана Найчова Христова
47. Василена Леонидова
48. Любима Стоилова Стоилкова
49. Весела Георгиева Караджова
50. Славея Пламенова Славчова
51. Марияна Кирилова Арсова
52. Марио Емилов Димитров
53. Данаил Емилов Димитров
54. Вергил Бориславов Илиев
55. Камелия Петрова Гръкова
56. Цветлин Славчев Ризов
57. Даниел Ванчов Драганов
58. Алберто Димитров Боянов
59. Александър Росенов Богомиров
60. Богина Моева Георгиева
61. Борис Стоянов Сърбински
62. Георги Димитров Трайчев
63. Румяна Василева Трайчева
64. Радостина Валентинова Димитрова
65. Ангел Атанасков Райчов
66. Недялко Александров Симеонов
67. Сашко Асенов Рашков
68. Симеон Валентинов Илиев
69. Георги Валериев Тонев
70. Радостина Любенова Николова
71. Златомир Кирилов Зафиров
72. Александра Василева Лехчанска
73. Емил Стоянов Костадинов
74. Веско Евгениев Стойнев
75. Павел Валентинов Иванев
76. Мартин Руменов Васев
77. Анелия Георгиева Тетикова
78. Диана Христова Янева
79. Анджелина Атанасова Накова
80. Боян Йорданов Стефанов
81. Алберто Георгиев Кирилов
82. Галина Иванова Илиева
83. Красимир Георгиев Иванов
84. Михаела Пламенова Цветанова
85. Кристиян Владиславов Сотиров
86. Анилина Валериева Стаменова
87. Станислава Евгениева Кривошийска
88. Радослав Митков Тасев
89. Гергана Пламенова Тасева
90. Даниел Емилов Митрев
91. Виктор Венциславов Яначков
92. Борислав Василев Стоименов
93. Александър Георгиев Митков
94. Десислава Георгиева Миткова
95. Райчо Стоянов Христов
96. Евелина Василева Димитрова
97. Мариян Любомиров Кирилов
98. Румен Любенов Тасков
99. Милица Димитрова Милчова
100. Даниел Димитров Христов
101. Александър Руменов Борисов
102. Емилия Валентинова Ивоинова
103. Десислава Райчова Николова
104. Марияна Василева Йонева
105. Камен Георгиев Михалков
106. Росица Стефанова Карамфилова
107. Надежда Еленчова Александрова
108. Снежина Красимирова Александрова
109. Силвестър Йорданов Захариев
110. Марио Славчев Миланов
111. Йордан Хрианов Миндев
112. Елеонора Николайчова Борисова
113. Валентин Радославов Петров
114. Димитрина Първанова Георгиева
115. Красимир Кирилов Георгиев
116. Любляна Любомирова Хаджийска
117. Искра Тихолова Хаджийска
118. Севдевка Тодорова Генова
119. Людмил Николаев Иванов
120. Николай Момчилов Димитров
121. Васил Благоев Драгомиров
122. Кирил Славчов Ангелов
123. Николай Василев Тасев
124. Роза Костадинова Георгиева
125. Илияна Георгиева Велкова
126. Здравемира Божимирова Владимирова
127. Георги Лазаров Ильов
128. Орлин Яворов Тодоров
129. Ивайло Валериев Петров
130. Мартин Василев Георгиев
131. Никол Бойкова Първанова
132. Павлина Василева Павлова
133. Иван Стефанов Хаджийски
134. Георги Илиев Велков
135. Любка Костадинова Гигова
136. Любослава Петрова Златкова
137. Крум Венциславов Тасев
138. Емилия Николова Иванова
139. Евгени Костадинов Николов
140. Георги Николов Иванов
141. Ивайло Николов Иванов
142. Мая Иванова Иванова
143. Кирил Стоянов Христов
144. Михал Стоичков Скрински
145. Златко Пламенов Славев
146. Петър Димитров Мешинков
147. Иван Асенов Шопов
148. Явор Георгиев Йоцов
149. Любомира Красимирова Антова
150. Кирил Кунев Янчев
151. Георги Йорданов Христов
152. Иво Стойнев Христов
153. Благой Йорданов Благоев
154. Лилия Стоянова Лазарова
155. Лазар Евтимов Лазаров
156. Валя Стоянова Петрова
157. Роберто Петров Петров
158. Бойко Крумов Борисов
159. Теменужка Николова Илиева
160. Мария Йорданова Дагъчева
161. Стоян Атанасов Атанасов
162. Иванка Илиева Димитрова
163. Снежана Георгиева Нешева
164. Веска Иванова Венева
165. Илия Стоянов Венев
166. Ваня Стоянова Венева
167. Зорница Пламенова Милова
168. Юлияна Юриева Шкумбева
169. Павел Иванов Дангов
170. Емилия Георгиева Дарашка
171. Десислава Георгиева Лазарова-Радкова
172. Гергана Димитрова Велинова-Маноилова
173. Андрей Дамянов Драганов
174. Илиан Кирилов Христов
175. Николай Пламенов Атов
176. Гюлка Борисова Манасиева
177. Христиан Иванов Христов
178. Светослав Димитров Гъркъв
179. Елеонора Иванова Гъркова

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

Име, презиме, фамилия
1. Иво Любчев Рангелов Повторен ЕГН в текущия списък
2. Иво Любчов Рангелов Повторен ЕГН в текущия списък
3. Златан Седефчов Методиев Невалиден ЕГН
4. Димитър Руменов Стоичков Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 3797 - Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори"
5. Драгомир Стефанов Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 3827 - Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори"
6. Боян Бориславов Илиев Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 3831 - Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори"
7. Десита Любомирова Крумова Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №3848 - Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори"

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения