Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 118-ЕП
София, 10 април 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА)“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление от коалиция „ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА)“, подписано от председателя и представляващ коалицията Валери Симеонов Симеонов, заведено под № 5 на 8 април 2019 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Към заявлението са приложени:

Коалиционно споразумение от 04.04.2019 г. за образуване на коалиция от партии „ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА)“ и определяне на представляващ Валери Симеонов Симеонов.
Удостоверение за актуално състояние на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ от 25.03.2019 г. от СГС, VІ-2 състав, по ф.д. № 358/2011 г.
Удостоверение за актуално състояние на партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ от 03.04.2019 г. от СГС, VІ-5 състав, по ф.д. № 9446/2007 г.
Образец от подписа на представляващия коалицията.
Образци от подписите на представляващите партиите – 2 бр.
Образци от печатите на партиите – 2 бр.
Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-227 от 05.04.2019 г. за внесени от партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.;
Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-234 от 05.04.2019 г. за внесени от партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.
Вносна бележка № от 05.04.2019 г. от Уникредит Булбанк АД за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.
Удостоверение № 0831-64-004978/05.04.2019 г. от УниКредит Булбанк АД за открита банкова сметка на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалиция „ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА)“.
Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция „ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА)“.
Списък от 5277 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и списък в структуриран вид на технически носител.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА).

От протокол с вх. № ЕП-04-03-14 от 10.04.2019 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА)“ в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА)“.

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 28-ЕП от 1 април 2019 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на коалиция „ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА)“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, чл. 128, ал. 2 и чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 28-ЕП от 1 април 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция „ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА)“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения