Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1178-МИ
София, 24 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Долни Чифлик, област Варна

Постъпило е заявление с вх. № МИ-15-390 от 24.09.2019 г. от Неделчо Илиев Янков – член на ОИК – Долни Чифлик, назначен с Решение на ЦИК № 648-МИ от 22 август 2019 г., с искане за освобождаването му от състава на ОИК – Долни Чифлик, област Варна поради кандидатирането му за общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Долни Чифлик, област Варна, Неделчо Илиев Янков, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения