Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1177-МИ
София, 9 юни 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Нова Загора, област Сливен

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-27 от 07.06.2022 г. е постъпило предложение от Десислава Танева – упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за попълване състава на ОИК – Нова Загора. Предлага се на мястото на Димитър Атанасов Захариев, освободен с Решение № 1167-МИ от 31.05.2022 г. на ЦИК, за член на ОИК – Нова Загора, да бъде назначен Максим Адрианов Павлев, и на мястото на Снежана Николова Николова, освободена с Решение № 1173-МИ от 03.06.2022 г. на ЦИК, за член на ОИК – Нова Загора, да бъде назначена Деница Георгиева Динева.

Към предложението са приложени: декларации по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копия от дипломите за завършено висше образование на Максим Адрианов Павлев и Деница Георгиева Динева и 1 бр. пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Нова Загора, област Сливен, Максим Адрианов Павлев, ЕГН … .

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Нова Загора, област Сливен, Деница Георгиева Динева, ЕГН … .

На назначените членове на ОИК да бъдат издадени удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения