Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1177-МИ
София, 24 септември 2019 г.

ОТНОСНО: освобождаване на член от състава на ОИК – Трън, област Перник

Постъпило е заявление с вх. № МИ-15-389 от 24.09.2019 г. от Силвия Иванова Мирчева – заместник-председател на ОИК – Трън, назначена с Решение на ЦИК № 746-МИ от 26 август 2019 г., с искане за освобождаването й от състава на ОИК – Трън, област Перник поради регистрирането й от инициативен комитет като независим кандидат за кмет на община Радомир в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Трън, област Перник, Силвия Иванова Мирчева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения