Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1174-МИ
София, 24 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Ивайло Иванов, представляващ местна коалиция „Движение България на гражданите“ (ПП ДБГ, ПП ССД, ПП АБВ, КП „Движение заедно за промяна“, ПП „Мир“ срещу решения № 102, 103, 104 от 21.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия –Червен бряг, област Плевен

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. № МИ-11-42 от 23.09.2019 г. от Ивайло Иванов, представляващ местна коалиция „Движение България на гражданите“ (ПП ДБГ, ПП ССД, ПП АБВ, КП „Движение заедно за промяна“, ПП „Мир“) срещу Решения № 102, 103, 104 от 21.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Червен бряг, област Плевен. Жалбоподателят счита посочените решения на ОИК – Червен бряг за незаконосъобразни и иска Централната избирателна комисия (ЦИК) да ги отмени.

Според жалбоподателя регистрацията на местна коалиция „Новото време“ е в разрез с ИК и приетите въз основа на него решения на ЦИК, съгласно които партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор. С решения № 77, 78, 79 от 16.09.2019 г. Общинската избирателна комисия – Червен бряг е регистрирала ПП „Движение за права и свободи“, а с Решения № 59, 60 и 61 от 16.09.2019 г. е регистрирала ПП „Новото време“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Жалбоподателят счита, че ОИК – Червен бряг не е съобразила предхождаща самостоятелна регистрация на ПП „Новото време“ и на ПП „Движение за права и свободи“, и е излязла извън правомощията си като служебно е заличила регистрацията на ПП „Новото време“, а заличаването на ПП „Движение за права и свободи“ е „явна софтуерна манипулация“ според жалбоподателя предвид липса на решение за поправка на вече взети решения.

Централната избирателна комисия намира жалбата за недопустима като подадена от лице без правен интерес. Разгледана по същество тя е неоснователна.

Общинската избирателна комисия – Червен бряг е приела свои решения № 102, 103, 104 от 21.09.2019 г., с които е регистрирала местна коалиция „Новото време“ и е заличила служебно самостоятелната регистрация на ПП „Новото време“ и ПП „Движение за права и свободи“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. В изпълнение на Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК ОИК правилно е заличила служебно самостоятелната регистрация на участващите в коалицията партии, тъй като това е последната воля на участниците в нея и партиите от състава на една местна коалиция, не може да се явяват самостоятелно в същия вид избори.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Ивайло Иванов, представляващ местна коалиция „Движение България на гражданите“ (ПП ДБГ, ПП ССД, ПП АБВ, КП „Движение заедно за промяна“, ПП „Мир“ срещу решения № 102, 103, 104 от 21.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия –Червен бряг, област Плевен, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Плевен чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения