Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1174-ПВР/МИ
София, 13 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Наташа Стефанова Трайкова – и.д. кмет на община Димово, срещу решение от № 122 от 11.10.2011 г. на ОИК – Димово, област Видин


Постъпила е жалба с вх. № М-699 от 13.10.2011 г. от Наташа Стефанова Трайкова - и.д. кмет на община Димово, срещу решение от № 122 от 11.10.2011 г. на ОИК - Димово, област Видин.
В жалбата се сочат оплаквания, че ОИК - Димово, област Видин, на основание чл. 33, ал. 1, т. 1 от ИК е взела решение за провеждане на обучение на СИК на територията на общината, като не се е съобразила с техническите възможности на община Димово.
Жалбата е подадена в срок, но разгледана по същество е недопустима. Съгласно раздел V, чл. 13, ал. 1 от ИК „Организационно-техническата подготовка на изборите се осъществява от Министерския съвет и от областните и общинските администрации във взаимодействие с избирателните комисии".
Изпълняващият длъжността кмет на община Димово, област Видин, не е от кръга лица, които имат право да обжалват решенията на ОИК по реда на чл. 33, ал. 3 от ИК.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Наташа Стефанова Трайкова - и.д. кмет на община Димово, срещу решение от № 122 от 11.10.2011 г. на ОИК - Димово, област Видин.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения