Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1174-ПВР/МИ
София, 13 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Наташа Стефанова Трайкова – и.д. кмет на община Димово, срещу решение от № 122 от 11.10.2011 г. на ОИК – Димово, област Видин


Постъпила е жалба с вх. № М-699 от 13.10.2011 г. от Наташа Стефанова Трайкова - и.д. кмет на община Димово, срещу решение от № 122 от 11.10.2011 г. на ОИК - Димово, област Видин.
В жалбата се сочат оплаквания, че ОИК - Димово, област Видин, на основание чл. 33, ал. 1, т. 1 от ИК е взела решение за провеждане на обучение на СИК на територията на общината, като не се е съобразила с техническите възможности на община Димово.
Жалбата е подадена в срок, но разгледана по същество е недопустима. Съгласно раздел V, чл. 13, ал. 1 от ИК „Организационно-техническата подготовка на изборите се осъществява от Министерския съвет и от областните и общинските администрации във взаимодействие с избирателните комисии".
Изпълняващият длъжността кмет на община Димово, област Видин, не е от кръга лица, които имат право да обжалват решенията на ОИК по реда на чл. 33, ал. 3 от ИК.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Наташа Стефанова Трайкова - и.д. кмет на община Димово, срещу решение от № 122 от 11.10.2011 г. на ОИК - Димово, област Видин.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1082-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1081-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1080-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • всички решения