Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1173-МИ
София, 23 септември 2019 г.

ОТНОСНО: искане за регистрация на международни наблюдатели от Общинския офис на гр. Талин, Естония на предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Република България

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи, дирекция „Права на човека“, с вх. № МИ-04-01-6 от 20.09.2019 г., съдържащо искане да бъдат регистрирани като международни наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове 18 представители на Общинския офис на гр. Талин, Естония.

На основание чл. 57 ал. 1 т. 14, чл. 112 ал. 1 т. 2, ал. 5, ал. 6 и ал. 8 от ИК и Решение 952-МИ от 3 септември 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА следните лица – представители Общинския офис на гр. Талин, Естония на предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Република България

 1. Томас Сеп (Toomas Sepp) Естония
 2. Хейки Сооме (Heiki Soome) Естония
 3. Райн Арас (Rain Arras) Естония
 4. Мари Роотс (Mari Roots) Естония
 5. Керсти Калвет-Сеп (Kersti Kalvet-Sepp) Естония
 6. Альона Каласте (Aljona Kallaste) Естония
 7. Наталия Акулина (Natalja Akulina) Естония
 8. Ърне Суур (Õrne Suur) Естония
 9. Биргит Михайлов (Birgit Mihhailov) Естония
 10. Катри Койтвер (Katri Koitver) Естония
 11. Керсти Пойерпас (Kersti Põierpaas) Естония
 12. Март Кюлви (Mart Külvi) Естония
 13. Ане Тамсаар (Anne Tammsaar) Естония
 14. Яну Куусик (Jannu Kuusik) Естония
 15. Керсти Вилю (Kersti Vilju) Естония
 16. Юри Мьолдер (Jüri Mölder) Естония
 17. Кайди Тарос (Kaidi Tarros) Естония
 18. Хелена Степанов (Helena Stepanov) Естония                                                                                                                                    

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване на Централната избирателна комисия.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1025 / 02.12.2021

  относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

  относно: предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1023-МР / 02.12.2021

  относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

 • всички решения