Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1170-ПВР/МИ
София, 13 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  попълване състава на ОИК в община Никола Козлево, област Шумен, назначена с Решение № 385-ПВР/МИ от 17 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-728/06.10.2011 г. от Даниела Русева, упълномощен представител на ПП „Национално движение за стабилност и възход, за назначаване на Валентин Валериев Ангелов за член на ОИК - Никола Козлево, област Шумен, на мястото на освободения с Решение № 1062-ПВР/МИ от 4 октомври 2011 г. на ЦИК член на ОИК Драгомир Емилов Драгнев. Към предложението са представени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за завършено висше образование и заявление от Валентин Валериев Ангелов за съгласие да бъде назначен в ОИК - Никола Козлево.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Никола Козлево, област Шумен, Валентин Валериев Ангелов, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1309-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1308-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „Справедлива България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1307-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения