Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1170-ПВР/МИ
София, 13 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  попълване състава на ОИК в община Никола Козлево, област Шумен, назначена с Решение № 385-ПВР/МИ от 17 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-728/06.10.2011 г. от Даниела Русева, упълномощен представител на ПП „Национално движение за стабилност и възход, за назначаване на Валентин Валериев Ангелов за член на ОИК - Никола Козлево, област Шумен, на мястото на освободения с Решение № 1062-ПВР/МИ от 4 октомври 2011 г. на ЦИК член на ОИК Драгомир Емилов Драгнев. Към предложението са представени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за завършено висше образование и заявление от Валентин Валериев Ангелов за съгласие да бъде назначен в ОИК - Никола Козлево.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Никола Козлево, област Шумен, Валентин Валериев Ангелов, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения