Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1165-НС
София, 1 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 3 (3-19) от 01.10.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, регистрирана с Решение на ЦИК № 792-НС от 26.08.2014 г. българска неправителствена организация, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев в полза на Валя Евлогиева Игнатова, пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението в полза на 209 (двеста и девет) лица - упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 3 (3-19) от 01.10.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ".

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 199 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. Шест лица се срещат повече от веднъж в списъка. Две лица от списъка имат еднакви ЕГН и различни имена. Две лица от списъка вече са регистрирани като наблюдатели и имат издадени удостоверения. Две лица от списъка присъстват в предварителна проверка на друга организация с по-ранен вх. №. - „Активно общество", вх. № 21-1 (има Решение № 960-НС от 17.09.2014 г. с отказ, поради което няма пречка и за тяхната регистрация.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 199 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1.      Милка Николаева Горанова
2.      Лиляна Иванова Марковска
3.      Денислав Евгениев Каменов
4.      Валентин Костадинов Вельов
5.      Пламен Тодоров Илиев
6.      Ангелина Йосифова Макавеева
7.      Кирил Илиев Асенов
8.      Светлан Евгениев Симеонов
9.      Борис Стойчев Симов
10.   Бина Линкова Мишева
11.   Виолета Стефанова Георгиева
12.   Евелина Любомирова Видинова-Милошева
13.   Емил Стефанов Любенов
14.   Елена Борисова Огнянова
15.   Елена Методиева Георгиева
16.   Еленка Методиева Илиева
17.   Ирина Милкова Попова
18.   Красимир Стоев Стоев
19.   Кирил Димитров Митрев
20.   Кирил Шанев Илиев
21.   Зорка Асенова Николова
22.   Кристина Асенова Кирилова
23.   Любчо Харалампиев Костов
24.   Методи Асенов Виденов
25.   Мишо Линков Мишев
26.   Николай Цветанов Попов
27.   Шибил Серафимов Светлов
28.   Славка Боянова Тафранджийска
29.   Симеон Георгиев Танчев
30.   Михаела Стефанова Георгиева
31.   Емил Динков Георгиев
32.   Марияна Кирилова Сотирова
33.   Стефан Георгиев Сотиров
34.   Емилия Петкова Петрова
35.   Анита Стефанова Димитрова
36.   Веска Йорданова Стоилова
37.   Християна Йорданова Митрева
38.   Диляна Кирилова Димитрова
39.   Таня Милкова Асенова
40.   Шуменка Добренова Мирчева
41.   Петър Любенов Мирчев
42.   Бистра Асенова Младенова
43.   Младен Ненков Младенов
44.   Здравко Младенов Ненков
45.   Боряна Борисова Иванова
46.   Мартин Вертеров Велинов
47.   Даниела Тодорова Странджева
48.   Борис Кирилов Странджев
49.   Бетина Борисова Странджева
50.   Аксиния Велинова Евгениева
51.   Валери Костадинов Драганов
52.   Дияна Христова Драганова
53.   Симеон Симов Иванов
54.   Стефан Боянов Стефанов
55.   Катерина Илиева Петрова
56.   Валентин Стефанов Петров
57.   Галина Димитрова Петрова
58.   Гена Георгиева Такева
59.   Борис Милушев Такев
60.   Емил Райков Георгиев
61.   Емануела Емилова Такева
62.   Мирослав Валентинов Верчев
63.   Лилия Иванова Даковска
64.   Цветанка Станоева Дурева
65.   Иван Асенов Дурев
66.   Илияна Иванова Костова
67.   Юлия Методиева Костова
68.   Емил Борисов Такев
69.   Радка Иванова Такева
70.   Венцислав Иванов Василев
71.   Цветомира Иванова Василева
72.   Ивета Тихомирова Георгиева
73.   Иван Василев Георгиев
74.   Марио Василев Василев
75.   Сюзън Каменова Кирилова
76.   Катя Огнянова Илиева
77.   Румяна Стефанова Савова
78.   Светлан Видинов Стоянов
79.   Мариана Георгиева Радославова
80.   Росица Панчева Милкова
81.   Лиляна Божилова Найденова
82.   Снежана Михайлова Владова
83.   Георги Василев Соколов
84.   Борислав Пламенов Боянов
85.   Нина Руменова Шанова
86.   Божидар Василев Рангелов
87.   Сузана Кирилова Петрова
88.   Йордан Пламенов Методиев
89.   Васил Кирилов Шанов
90.   Стефани Руменомва Василева
91.   Радослав Алексиев Петров
92.   Виолета Добрева Стоянова
93.   Васил Стефанов Стефанов
94.   Борислав Ивов Гавазов
95.   Величка Стойкова Димитрова
96.   Емануела Евлогиева Димитрова
97.   Мария Владимирова Василева
98.   Евдокия Любомирова Виденова
99.   Елза Александрова Миткова
100.                     Мирослав Асенов Удренов
101.                     Мартин Василков Борисов
102.                     Десислава Владимирова Огнянова
103.                     Лиляна Борисова Андонова
104.                     Силвия Борисова Таскова
105.                     Елиза Кирилова Ефремова
106.                     Елизабета Олегова Стоянова
107.                     Петър Валентинов Петров
108.                     Иванка Бориславова Цветкова
109.                     Георги Асенов Герасимов
110.                     Андрей Илиев Андреев
111.                     Боян Емилов Марков
112.                     Елза Сашова Стоянова
113.                     Славчо Иванов Манов
114.                     Евелина Илиева Николова
115.                     Радослав Лозанов Фиданов
116.                     Иванка Игнатова Гълъбова
117.                     Донка Генадиева Андреева
118.                     Радослав Иванов Димитров
119.                     Григор Милков Марков
120.                     Райна Петрова Русимова
121.                     Славчо Андонов Андонов
122.                     Георги Крумов Татарков
123.                     Георги Иванов Сергиев
124.                     Георги Маноилов Георгиев
125.                     Стоян Александров Митов
126.                     Лиляна Станкова Методиева
127.                     Валентина Любомирова Калайджиева
128.                     Стефан Велинов Андонов
129.                     Екатерин Крумов Серафимов
130.                     Михаил Василев Димитров
131.                     Станчо Иванов Григоров
132.                     Александър Асенов Христов
133.                     Зоя Петрова Захариева
134.                     Станислав Костадинов Станиславов
135.                     Борис Лазов Радоев
136.                     Емилиян Иванов Таков
137.                     Йордан Владимиров Модев
138.                     Александър Красимиров Димитров
139.                     Никола Ванков Николов
140.                     Анелия Тодорова Стратиева
141.                     Милена Славчева Радоева
142.                     Реми Георгиев Иванов
143.                     Георги Искренов Дойчев
144.                     Диана Димитрова Александрова
145.                     Александър Цецков Велинов
146.                     Лъчезар Симеонов Асенов
147.                     Емилия Георгиева Николова
148.                     Бойко Стоянов Ивков
149.                     Николай Милков Александров
150.                     Яна Николаева Стоилова
151.                     Олег Григоров Земенски
152.                     Станислав Георгиев Василев
153.                     Даниел Милчов Стойнев
154.                     Стефан Анков Апостолов
155.                     Чавдар Георгиев Василев
156.                     Анжел Красимиров Иванов
157.                     Жори Малинов Павлов
158.                     Васил Лозанов Джерманов
159.                     Владимир Симов Митов
160.                     Иван Боянов Миланов
161.                     Стилиян Костов Стоянов
162.                     Красен Найденов Николов
163.                     Петър Райков Георгиев
164.                     Николай Григоров Иванов
165.                     Георги Тодоров Кьосев
166.                     Константин Пламенов Котев
167.                     Христо Филипов Пашов
168.                     Петър Василев Благоев
169.                     Илко Любенов Илиев
170.                     Владимир Бойков Станоев
171.                     Иван Миланов Иванов
172.                     Емил Георгиев Ваклинов
173.                     Евлоги Богомилов Евлогиев
174.                     Северин Свиленов Евтимов
175.                     Владимир Иванов Арнаудов
176.                     Цветелин Методиев Кирилов
177.                     Валери Кирилов Данаилов
178.                     Емил Сашов Ефремов
179.                     Диенислав Валериев Йорданов
180.                     Мария Валентинова Петрова
181.                     Теодора Иванова Тодорова
182.                     Мария Василева Симеонова
183.                     Петя Кръстева Петрова
184.                     Радослава Александрова Стефанова
185.                     Сузана Георгиева Манчева
186.                     Владислава Василева Мирчева
187.                     Борислав Димитров Гьошев
188.                     Валентина Живкова  Тутолова
189.                     Митко Михайлов Димитров
190.                     Емануил Емилов Асенов
191.                     Радостина Александрова Стефанова
192.                     Теодора Младинова Михайлова
193.                     Мирослав Иванов Стоицев
194.                     Елена Николачова Чайлан
195.                     Пламен Андреев Андреевски
196.                     Дора Михайлова Григорова
197.                     Илиана Николова Касабова
198.                     Светослав Георгиев Славев
199.                     Стела Кирилова Начкова

Отхвърля искането за регистрация като наблюдатели на следните лица:

Име, презиме, фамилия
1.      Веска Йорданова Стоилова Лицето се среща два пъти в списъка  
2.      Кирил Димитров Митрев Лицето се среща два пъти в списъка  
3.      Кирил Димитров Митрев Лицето се среща два пъти в списъка  
4.      Любчо Харалампиев Костов Лицето се среща два пъти в списъка  
5.      Станислав Георгиев Василев Лицето се среща два пъти в списъка  
6.      Диляна Кирилова Димитрова Лицето се среща два пъти в списъка  
7.      Крис Велизаров Мирчев Повторен ЕГН в текущия списък  
8.      Крис Велизаров Митрев Повторен ЕГН в текущия списък  
9.      Димитър Ангелов Александров Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 293 - Сдружение „Съхраняване на демократичните ценности"  
10.   Виолета Богомилова Борисова Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 849 - Сдружение „Национално движение БГ патриот"  

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения