Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1163-МИ
София, 27 май 2022 г.

ОТНОСНО: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 3 юли 2022 г.

Постъпило е заявление от коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ, подписано от Марияна Иванова Иванова, упълномощена от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов – представляващи коалицията, заведено под № 2 на 27 май 2022 г. в регистъра на коалициите за участие в частичните избори за кмет на кметство Поляците, община Дългопол, област Варна, за кмет на община Ракитово, област Пазарджик, за кмет на кметство Нова Камена, община Тервел, област Добрич, за кмет на кметство Секулово, община Дулово, област Силистра, за кмет на кметство Бистра, община Алфатар, област Силистра, за кмет на община Нова Загора, област Сливен, за кмет на кметство Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч, за кмет на кметство Лиляче, община Враца, област Враца, и за кмет на кметство Попович, община Бяла, област Варна, насрочени на 3 юли 2022 г.

Заявено е искане за наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение).

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално състояние на партия „Движение Да България“, издадено на 26.05.2022 г. от СГС –ТО, VІ-1 състав, по ф.д. № 18/2017 г.

2. Удостоверение за актуално състояние на партия „Демократи за силна България“, издадено на 26.05.2022 г. от СГС – ТО, VІ-16 състав по ф.д. № 6019/2004 г.

3. Удостоверение за актуално състояние на партия „Зелено движение“, издадено на 25.05.2022 г. от СГС – ТО, VІ-3 състав по ф.д. № 622/2008 г.

4. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-326 от 26.05.2022 г. на партия „Движение Да България“ за внесен от партията финансов отчет за 2019, 2020 и 2021 г.

5. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-325 от 26.05.2022 г. на партия „Демократи за силна България“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.

6. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-324 от 26.05.2022 г. на партия „Зелено движение“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.

7. Заверено копие от пълномощно в полза на Марияна Иванова Иванова.

Коалицията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 965-МИ от 05.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 3 юли 2022 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори за кмет на кметство Поляците, община Дългопол, област Варна, за кмет на община Ракитово, област Пазарджик, за кмет на кметство Нова Камена, община Тервел, област Добрич, за кмет на кметство Секулово, община Дулово, област Силистра, за кмет на кметство Бистра, община Алфатар, област Силистра, за кмет на община Нова Загора, област Сливен, за кмет на кметство Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч, за кмет на кметство Лиляче, община Враца, област Враца, и за кмет на кметство Попович, община Бяла, област Варна, насрочени на 3 юли 2022 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения