Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1163-НС
София, 30 септември 2014 г.

ОТНОСНО: отваряне помещенията, определени за съхраняване на изборните книжа от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., в които се съхраняват изборни книжа и материали от предшестващи избори и от националния референдум

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 287, ал. 7 и 8 от Изборния кодекс Решение на ЦИК № 826-НС от 3 септември 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на помещенията, определени за съхраняване на изборните книжа от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., в които се съхраняват изборни книжа от предшестващи избори за президент и вицепрезидент на Република България, общински съветници и кметове, членове на Европейския парламент от Република България и националния референдум, произведен през 2013 г., за да бъдат прибрани изборните книжа и бюлетините от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. по реда и начина, определен в т. 21 от Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г.

Отварянето на помещенията да се извърши не по-рано от 19,00 ч. на 5 октомври 2014 г. от комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК, определена със заповед на кмета на съответната община.

След прибиране на торбите с бюлетините и останалите книжа и материали и екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК заключва помещението и го запечатва с хартиени ленти, подписани от членовете на комисията подпечатани с печата по Решение № 766-НС от 21 август 2014 г. на ЦИК.

Копия от протоколите да се изпратят до общинските избирателни комисии в случаите, когато в помещението се съхраняват изборни книжа и материали от 2011 г., и/или до областните управители, когато в помещенията се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2013 г., и от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали от произведените на 5 октомври 2014 г. избори за народни представители, да се осъществява съгласно т. 24-27 на Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • № 2487-МИ / 21.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен

  • № 2486-МИ / 21.09.2023

    относно: жалби срещу решения №11-МИ, №12-МИ и № 13-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Белоградчик

  • всички решения