Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1163-НС
София, 30 септември 2014 г.

ОТНОСНО: отваряне помещенията, определени за съхраняване на изборните книжа от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., в които се съхраняват изборни книжа и материали от предшестващи избори и от националния референдум

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 287, ал. 7 и 8 от Изборния кодекс Решение на ЦИК № 826-НС от 3 септември 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на помещенията, определени за съхраняване на изборните книжа от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., в които се съхраняват изборни книжа от предшестващи избори за президент и вицепрезидент на Република България, общински съветници и кметове, членове на Европейския парламент от Република България и националния референдум, произведен през 2013 г., за да бъдат прибрани изборните книжа и бюлетините от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. по реда и начина, определен в т. 21 от Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г.

Отварянето на помещенията да се извърши не по-рано от 19,00 ч. на 5 октомври 2014 г. от комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК, определена със заповед на кмета на съответната община.

След прибиране на торбите с бюлетините и останалите книжа и материали и екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК заключва помещението и го запечатва с хартиени ленти, подписани от членовете на комисията подпечатани с печата по Решение № 766-НС от 21 август 2014 г. на ЦИК.

Копия от протоколите да се изпратят до общинските избирателни комисии в случаите, когато в помещението се съхраняват изборни книжа и материали от 2011 г., и/или до областните управители, когато в помещенията се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2013 г., и от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали от произведените на 5 октомври 2014 г. избори за народни представители, да се осъществява съгласно т. 24-27 на Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения