Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1162-ПВР/МИ
София, 12 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  изменение на Решение № 1117-ПВР/МИ от 07.10.2011 г. на ЦИК относно фабричното сгъване на бюлетините в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

За обезпечаване тайната на вота на избирателя при гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и на основание чл. 26, ал. 1, т. 16 и чл. 180, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ИЗМЕНЯ абзац първи на т. 1 на Решение № 1117-ПВР/МИ от 07.10.2011 г. на ЦИК, както следва:
„При производството на бюлетините за гласуване за президент и вицепрезидент на републиката и на бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., бюлетините не могат да бъдат по-къси от 25 см."
2. Първо тире на т. 1 се заличава.
3. Създава се нова т. 1а, както следва: „При производството на бюлетини с минималната дължина и при отпечатване на съдържанието им съобразно Решение № 449-МИ от 19.08.2011 г. на ЦИК и Решение № 450-ПВР от 19.08.2011 г. на ЦИК, се отпечатват толкова полета, колкото са кандидатските листи за съответния вид избор, а останалата част от лицевата страна не се попълва."
4. Решение № 1117-ПВР/МИ от 07.10.2011 г. на ЦИК в останалата си част остава непроменено.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения