Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1161-МИ
София, 27 май 2022 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в частични избори, насрочени на 3 юли 2022 г.

Постъпило е заявление от партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, подписано от Ангел Василев Чакъров, упълномощен от представляващите партията Искрен Василев Веселинов и Юлиан Кръстев Ангелов, заведено под № 2 на 26 май 2022 г. в регистъра на партиите за участие в частичните избори за кмет на община Нова Загора, област Сливен, за кмет на община Ракитово, област Пазарджик, за кмет на кметство Поляците, община Дългопол, област Варна, за кмет на кметство Нова Камена, община Тервел, област Добрич, за кмет на кметство Секулово, община Дулово, област Силистра, за кмет на кметство Бистра, община Алфатар, област Силистра, за кмет на кметство Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч, за кмет на кметство Лиляче, община Враца, област Враца, и за кмет на кметство Попович, община Бяла, област Варна, насрочени на 3 юли 2022 г.

Заявено е искане за наименованието в бюлетината по следния начин: ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.05.2022 г. от СГС, VІ-1 състав, по ф.д. № 8176/1999 г.
 2. Удостоверение № 48-00-316 от 25.05.2022 г. от Сметната палата за представени от партията годишни финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 3. Пълномощно с изх. № 71 от 25.05.2022 г. в полза на Ангел Чакъров.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1071-МИ от 11.09.2019 г. за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в частични избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в частичните избори за кмет на община Нова Загора, област Сливен, за кмет на община Ракитово, област Пазарджик, за кмет на кметство Поляците, община Дългопол, област Варна, за кмет на кметство Нова Камена, община Тервел, област Добрич, за кмет на кметство Секулово, община Дулово, област Силистра, за кмет на кметство Бистра, община Алфатар, област Силистра, за кмет на кметство Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч, за кмет на кметство Лиляче, община Враца, област Враца, и за кмет на кметство Попович, община Бяла, област Варна, насрочени на 3 юли 2022 г.

Наименованието на партията в бюлетината е ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2490-МИ / 22.09.2023

  относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

 • № 2489-МИ / 22.09.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

 • № 2488-МИ / 21.09.2023

  относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

 • всички решения