Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1158-НС
София, 30 септември 2014 г.

ОТНОСНО: сигнал от Соня Дакова за предизборна агитация на турски език от представители на политическа партия „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпил е сигнал по електронната поща от Соня Дакова с вх. № НС-22-363 от 29.09.2014 г., в който се прави оплакване за провеждане на предизборна агитация в гр. Долни чифлик, област Варна, от ПП „Движение за права и свободи", заснета и излъчена в интернет сайта Политиката.нет. Прави се искане за налагане глоба на партията.

Централната избирателна комисия извърши проверка и установи, че в интернет пространството са публикувани аудиовизуални записи, в които се води предизборна агитация на турски език. Записите отразяват проведено на 21 септември 2014 г. предизборно мероприятие на партия ДПС в гр. Долни чифлик, област Варна, на което представители на партията провеждат предизборна агитация на турски и български език, след което следва концерт на Софи Маринова. Мероприятието е отразено от множество интернет сайтове, в т.ч. politikata.net, bulgaria.utre.bg, dunavmost.bg, vchas.net, vbox7.com, youtube.com и др. чрез публикуване на три аудиовизуални записа, с продължителност 1:14 мин, 7:30 мин и 16:47 мин. В два от записите с продължителност от 7:30 мин и 16:47 мин изказващите се агитират на турски език пред присъстващите лица. От поименните изказвания отразени в записа с продължителност 16:47 мин е видно, че Илхан Ахмед Кючюк - евродепутат от Република България избран от листата на партия ДПС и Ерджан Себайтин Ебатин - областен председател на ДПС на областен съвет Варна, провеждат предизборна агитация на турски език. Кандидатът за народен представител Йордан Кирилов Цонев, макар и да изнася словото си на български език, подтиква присъстващите да говорят на майчиния си език в отговор на въпроса му с кой номер бюлетина ще гласуват, с което осъществява нарушение на чл. 183, ал. 4, предложение предпоследно от ИК.

Изхождайки от събраните и разгледани доказателства, комисията мотивира извода за извършено нарушение от разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от ИК, забраняваща на политическите субекти да водят предизборна кампания на език различен от българския.

Предвид горното и на основание чл. 181, ал. 2 и чл. 183, ал. 4, чл. 495, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за водене на предизборната кампания на език различен от българския за нарушение извършено от Илхан Ахмед Кючюк, ЕГН ...- евродепутат от Република България избран от листата на партия ДПС и Ерджан Себайтин Ебатин, ЕГН ...- областен председател на ДПС на Областен съвет - Варна.

УСТАНОВЯВА извършено нарушение от Йордан Кирилов Цонев, ЕГН ...- кандидат за народен представител от партия „Движение за права и свободи", на чл. 183, ал. 4 от ИК.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на ПП „Движение за права и свободи", представлявана от Лютви Ахмед Местан, ЕГН ..., с адрес за кореспонденция гр. София, бул. „Александър Стамболийски" № 45а, за извършените от представителите на партията нарушения.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави актове за установените нарушения извършени от лицата Илхан Ахмед Кючюк, Ерджан Себайтин Ебатин, Йордан Кирилов Цонев

След влизането им в сила актовете да се изпратят на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1389-НС/

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения