Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1156-МИ
София, 20 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Волен Николов Сидеров, представляващ партия „Атака“, срещу Решение № 45-МИ от 16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Етрополе, Софийска област

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-10-111 от 19.09.2019 г. от Волен Николов Сидеров срещу Решение № 45-МИ от 16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Етрополе, Софийска област.

С Решение № 45-МИ от 16.09.2019 г. Общинска избирателна комисия – Етрополе е отказала да регистрира партия „Атака“ за участие в изборите за кмет на кметство с. Малък Искър, Община Етрополе, насрочени за 27 октомври 2019 г. Основание за отказа е, че представителят на партия „Атака“ не е отстранил установените при подаване на заявлението за регистрация в ОИК - Етрополе непълноти в указания от комисията срок, а именно до 16,40 ч. на 16 септември 2019 г.

Жалбоподателят твърди, че указания за непълноти в заявлението на партия „Атака“ за регистрация за участие в изборите за кмет на кметство с. Малък Искър, са дадени на пълномощника на партията Маргарита Николова Цанова на 16 септември 2019 г. в 15,55 ч., като определен срок до 16,40 ч. без да е съобразено, че срокът за регистрация в общинската избирателна комисия на партия, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети изтича в 17,00 ч. на 16 септември 2019 г. В допълнение счита, че общинската избирателна комисия не е провела обсъждане в подкрепа или не на предложения проект за решение за отказ от регистрация на партия „Атака“ в изборите.

Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да отмени Решение № 45-МИ от 16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Етрополе като неправилно, необосновано и нецелесъобразно. Сочи като основание за отмяна противоречие с материалния закон и съществени нарушения на административно-производствените правила.

Централната избирателна комисия изиска от общинската избирателна комисия преписката по приемане на Решение № 45-МИ от 16.09.2019 г.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок от обявяване на решението от лице с правен интерес и разгледана по същество е основателна.

Решението е прието при спазване на изискванията за кворум и мнозинство, предвидени съответно в чл. 85, ал. 3 и ал. 4 ИК.

От представения входящ регистър на партиите и коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. е видно, че под № 16 на 16 септември 2019 г. в 15,55 ч. ОИК – Етрополе е приела от Маргарита Николова Цанова, като пълномощник на Волен Николов Сидеров, представляващ партия „Атака“ заявление за регистрация на партията в изборите за кмет на кметство с. Малък Искър.

 При приемането на заявлението в графа шеста „Забележки“ на регистъра е вписано, че заявлението е без означение на общината, за която се иска регистрация в ОИК и че се представят незаверени цветни ксероксни копия, а не оригинали на заявлението и описаните в графа пета „Приложени документи“ доказателство. Липсва и оригинален печат на партията, а също в частта от заявлението за представените документи не са описани същите, каквото е изискването на чл. 147, ал. 5 ИК.

В тази връзка на пълномощника на партия „Атака“ е дадено указание да отстрани нередовностите в срок до 16,40 ч. на 16 септември 2019 г., с указание, че в случай че същите не бъдат отстранени ОИК – Етрополе ще откаже исканата регистрация.

При докладването на заявлението на партия „Атака“ за участие в изборите за кмет на кметство с. Малък Искър на заседанието от 16.09.2019 г. Общинската избирателна комисия не е провела обсъждане в подкрепа или не на предложения проект за решение за отказ на регистрацията на партия „Атака“ в изборите. В тази връзка не може да се направи извод какво е мотивирало приемането на решението за отказ.

Целта на предоставянето на срок за отстраняване на нередности и непълноти в подадените документи за участие в изборите, е да осигури възможност на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети да ги отстранят и да вземат участие в изборния процес.

Видно от вписаното във входящия регистър за регистрация на партии и коалиции в ОИК – Етрополе, предоставеният срок на партия „Атака“, е очевидно недостатъчен за отстраняването на непълнотите и грешките, с оглед на което същите са били неизпълними. Общинска избирателна комисия – Етрополе е следвало да предостави срок до крайния час на регистрация на партии и коалиции на 16 септември 2019 г., което би позволило на представителя на партия „Атака“ да отстрани непълнотите в заявлението.

На основание изложеното по-горе неправилно и незаконосъобразно ОИК – Етрополе е отказала регистрация на партия „Атака“ за участие в изборите за кмет на кметство с. Малък Искър.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК – Етрополе.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Етрополе за ново произнасяне по заявлението за регистрация на партия „Атака“ за изборите за кмет на кметство с. Малък Искър, Община Етрополе, на 27 октомври 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1164-МИ/

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения