Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1156-МИ
София, 12 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Ахмед Халил Али срещу решение № 75 от 07.10.2011 г. на ОИК – Дежебел, област Кърджали

Постъпила е жалба с вх. № М-569/10.10.2011 г. на ЦИК от Ахмед Халил Али срещу решение № 75 от 07.10.2011 г. на ОИК - Джебел, с която се оставя без уважение жалбата на Ахмед Халил Али, Юмер Мюмюн Осман, Юмюгюл Мюмюн Али, Али Яшар Хасан, Шенгюл Юсюф Хасан, Севгюл Шюкрю Али.
Атакуваното решение е постановено във връзка с постъпила жалба от изброените по-горе лица срещу действия на кмета на с. Желъдово Мустафа Реджеб Муса, с които отказва да приеме и регистрира заявления за дописване в избирателните списъци за изборите на 23 октомври 2011 г. в община Джебел.
В обжалваното решение се приема, че е налице мълчалив отказ от страна на органа по чл. 40, ал. 1 от ИК - кмет на кметство с. Желъдово, поради което отказът следва да бъде обжалван пред Районен съд - Момчилград, по реда и срока, посочен в чл. 48, ал. 1 от ИК.
Решението на ОИК е неправилно, тъй като не е от компетентността на ОИК - Джебел, е да разглежда жалби срещу откази за заличаване, вписване или дописване в избирателните списъци, поради което жалбата се явява основателна, а решението на ОИК - Джебел, следва да бъде отменено, производството по делото прекратено и цялата преписка изпратена по компетентност на Районен съд - Момчилград.
Водима от горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 75 от 07.10.2011 г. на ОИК - Джебел, област Кърджали, с което е оставена без уважение жалбата на Ахмед Халил Али, Юмер Мюмюн Осман, Юмюгюл Мюмюн Али, Али Яшар Хасан, Шенгюл Юсюф Хасан, Севгюл Шюкрю Али.
Прекратява производството по настоящата преписка.
Изпраща преписката по жалбата на Ахмед Халил Али, Юмер Мюмюн Осман, Юмюгюл Мюмюн Али, Али Яшар Хасан, Шенгюл Юсюф Хасан, Севгюл Шюкрю Али на Районен съд - Момчилгард, по компетентност.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения