Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1154-ПВР/МИ
София, 12 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Цветомир Митков Михов – областен координатор на ПП „ГЕРБ” – област Габрово, срещу действия на ОИК – Трявна

Постъпила е жалба с вх. № М-645 от 11.10.2011 г. на ЦИК от Цветомир Митков Михов - областен координатор на ПП „ГЕРБ", срещу действия на ОИК - Трявна. В жалбата се изтъкват доводи, че от назначаване на състава на ОИК - Трявна, ПП „ГЕРБ" - Трявна, многократно е потърпевша от нецелесъобразните и незаконосъобразни решения, като най-фрапиращо е назначаването на секционните избирателни комисии в община Трявна, както и че дълго време ОИК - Трявна, не се е съобразила с Решение № 1070-ПВР/МИ от 5 октомври 2011 г. на ЦИК, с което е отменено решението на ОИК - Трявна, в частта за назначаване членове на СИК в община Трявна при съобразяване с представеното предложение на ПП „ГЕРБ", касаещо поименното предлагане на лицата за всяка една секция. В жалбата се твърди, че до 11.10.2011 г. ОИК - Трявна, не се е произнесла с решение, което да е съобразено с цитираното по-горе решение на ЦИК. Твърди се, че до голяма степен напрежението, усещащо се от всички политически сили в община Трявна, се дължи на ръководството на комисията и по-скоро на председателя й Мариян Ганчев, независимо че същият е предложен от ПП „ГЕРБ".
Централната избирателна комисия, след като съобрази, че жалбата е подадена от лице, имащо правен интерес, приема, че същата е допустима, а разгледана по същество неоснователна.
По преписката бе изискано от ОИК - Трявна, дали има взето решение за назначаване поименния състав на членовете на СИК от ПП „ГЕРБ", съобразено с указанията, дадени в Решение № 1070-ПВР/МИ от 5 октомври 2011 г. на ЦИК. От ОИК - Трявна, бе представен техен протокол № 21 от 07.10.2011 г. с взето решение № 137 от същата дата, с което се определят съставите на СИК на територията на община Трявна, съобразено с цитираното по-горе решение, както и обявление, че решението е обявено на таблото на 07.10.2011 г. в 14,00 ч.
Централната избирателна комисия приема, че жалбата се явява неоснователна.
Водима от горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от Цветомир Митков Михов - областен координатор на ПП „ГЕРБ", срещу действия на ОИК - Трявна.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения