Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1143-НС
София, 30 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 (10-22) от 30.09.2014 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", представлявано от Нели Генова Делгянска - председател на УС, чрез Валери Димитров Димитров, регистрирана с Решение на ЦИК № 874-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска - представляваща сдружението, в полза на Валери Димитров Димитров, пълномощно от представляващия сдружението Валери Димитров Димитров в полза на 127 (сто двадесет и седем) лица - упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 10 (10-22) от 30.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 124 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Две лица от списъка вече имат регистрация като наблюдатели и са им издадени удостоверения. Едно от лицата в списъка се повтаря два пъти с еднакви лични данни.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 124 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Велислава Ценкова Маринова
2. Румяна Василева Маринова
3. Лиляна Тодорова Гърбова
4. Виола Атанасова Христова
5. Антония Пламенова Иванова
6. Любомир Павлов Филипов
7. Симеон Валентинов Симеонов
8. Розалин Тошков Тошков
9. Малинка Маринчева Филипова
10. Павлинка Генова Монева
11. Геновева Иванова Георгиева
12. Силвия Здравкова Недялкова
13. Нина Евгениева Кутиева
14. Бранимир Светозаров Петров
15. Анелия Ангелова Литова
16. Веселин Христов Гатев
17. Анета Петрова Иванова
18. Владимир Тошков Ничов
19. Любка Георгиева Ангелова
20. Цветелина Любчева Цокова
21. Пламен Методиев Иванов
22. Ивалинка Трифонова Найденова
23. Павлина Върбанова Иванова
24. Гергана Атанасова Атанасова
25. Теодоси Петров Ценов
26. Звезделин Иванов Нинов
27. Илиана Иванова Иванова
28. Галин Огнянов Бързов
29. Иванета Борисова Атева
30. Таня Николиева Баникова
31. Лилия Венциславова Нинова
32. Павлина Елефтерова Минкова
33. Маргарита Йорданова Маркова
34. Веселин Парашкевов Белецов
35. Галя Иимитрова Стоянова
36. Петър валериев Марков
37. Илиян Георгиев Илиев
38. Йорданка Георгиева Конова
39. Ралица Бориславова Зачева
40. Десислава Георгива Личева
41. Георги Цанков Георгиев
42. Велислава Величкова Вълчева
43. Людмила валентинова Лозанова
44. Милена Христова Дамянова
45. Пенка Георгиева трифонова
46. Димитър Йорданов Дамянов
47. Любомила Русинова Иванова
48. Катя Петрова Александрова
49. Иван Костадинов Йошовски
50. Емил Иванов Тачев
51. Галя Петкова Йошовска
52. Христина Николаева Чакалова
53. Емилия Крумова Александрова
54. Елена Андреева Динова
55. Цецка Иванова Данова
56. Галя Славчева Спасова
57. Валентина Цветанова Панкова
58. Цветомир Нинов Петков
59. Красимир Василев Петров
60. Емилия Тошева Михайлова
61. Катя Василева Цолова
62. Детелина Ангелова Димитрова
63. Маргарита Тодорова Атанасова
64. Боряна Йотова Бебева
65. Георги Вълков Цветков
66. Николина Цвяткова георгиева
67. Ивайло Георгиев Стоименов
68. Йоанна Кирилова Джукелова
69. Валя георгиева Иванова
70. Нина Кирилова Михайлова
71. Жаня Красимирова Иванова
72. Цветанка Иванова Каленска
73. Марин Лазаров Маринов
74. Вергиния Борисова Костадинова
75. Десислава Николова Симеонова
76. Живко Тинков Михайлов
77. Маргарита Ангелова Кадииска
78. Тотка Вачева Велева
79. Маиана Косева Косева
80. Румен Георгиев Маринов
81. Антония Генкова Николова
82. Павлина Цоцова Атанасова
83. Дияна Христова Стоянова
84. Нели Тодорова Костова
85. Васил Димитров Йотов
86. Рени Иванова Цветанова
87. Росица Георгиева Петровска
88. Юлка Николова Ламбаджиева
89. Лидия Маринова Иванова
90. Наталия Лазарова Монова
91. Виктория Юлиянова Павлова
92. Александър Борисов Смиловски
93. Александър Веселинов Тончев
94. Лидия Якимова Михайлова
95. Пламен Владков Петров
96. Даринка Иванова Цветанова
97. Пламенка Георгиева Цветкова
98. Ася Божинова Господинова
99. Вася Илиева Чукарова
100. Калинка Николова Бенчева
101. Мариан Людмилов Бенчев
102. Десислава Валентинова Манова
103. Иванка Цветанова Николова
104. Вили Кирилова Бъчева
105. Марияна Манолова Печовска
106. Свилен Йовков Радков
107. Силвия веселинова Димитрова
108. Ивайло Илиянов Маринов
109. Татяна Недялкова Кирилова
110. Иваило Стойков Стойков
111. Свилена Божидарова Петрова
112. Людмил Атанасов Литов
113. Надя Кръстева Тодорова
114. Елена Йорданова Миндизова
115. Петър Борисов Смирнов
116. Миглена Пламенова Льонг
117. Татяна Живкова Гарванска
118. Радослава Николова Радева
119. Виолета Върбанова Данова
120. Маргарита Цонева Иванчева
121. Васка Тодорова Митева
122. Стела Асенова Гачевска
123. Ваня Атанасова Цветанова
124. Даринка Тодорова Иванова

Отказва да регистрира като наблюдатели:

1. Васил Гергов Василев Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 1306 / Сдружение „Земеделски 2, 5
младежки съюз",Повторен ЕГН
в текущия списък
2. Васил Гергов Василев Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 1306 / Сдружение „Земеделски младежки съюз",Повторен ЕГН
в текущия списък
3. Галина Йончева Томова Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 1279 / Сдружение „Земеделски младежки съюз"

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения