Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1143-ПВР/МИ
София, 11.10.2011

ОТНОСНО:  жалба на Венцислав Петров Димитров – представител на местна коалиция „Радетели за община Драгоман”, срещу решение № 90 от 07.10.2011 г. на ОИК – Драгоман

Постъпила е жалба с вх. № М-575 от 10.10.2011 г. на ЦИК от Венцислав Петров Димитров - представител на местна коалиция „Радетели за община Драгоман", срещу решение № 90 от 07.10.2011 г. на ОИК - Драгоман, с което е постановено агитационни материали - четири броя плакати, поставени на вход на офис в непосредствена близост до входа на общинската администрация, да бъдат премахнати, тъй като са поставени в нарушение на чл. 134, ал. 3 от ИК, като е възложено на кмета на общината на основание чл. 134, ал. 7 от ИК да премахне четирите броя предизборни плакати на местната коалиция „Радетели за община Драгоман".
Към жалбата са представени следните доказателства: акт № 273 за публична собственост на административната сграда на Общинска администрация; договор за наем № 21486 от 16.01.2008 г. между БТК АД и Счетоводна къща - Счетоводство, Одит и Финанси ЕООД; снимков материал - 4 броя снимки на хартиен носител.
Жалбата е допустима като подадена в срок. Разгледана по същество е основателна.
От представените доказателства е видно, че ОИК - Драгоман, не е изяснил собствеността на помещението, в което са поставени цитираните по-горе 4 броя плакати, представляващи агитационни материали. От представения акт № 273 е видно, че БТК се явява съсобственик на описаната сграда.
С договор за наем № 21486 от 16.01.2008 г. се установява, че помещението, в което са поставени агитационните материали, е отдадено под наем от БТК в качеството си на наемодател на Счетоводна къща - Счетоводство, Одит и Финанси ЕООД, чийто управител е Методи Стоименов Методиев.
Агитационните материали са поставени във вътрешността на офис-помещението с разрешение на управителя на имота Методи Стоименов Методиев, който е кандидат за кмет на община Драгоман, издигнат от КП „Радетели за община Драгоман", и агитационните материали са негови, поради което не са нарушени изискванията на чл. 134, ал. 3 от ИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 17 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 90 от 07.10.2011 г. на ОИК - Драгоман, като незаконосъобразно.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1855-МИ / 06.08.2020

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

  • № 1854-МИ / 06.08.2020

    относно: допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1853-МИ / 04.08.2020

    относно: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори

  • всички решения