Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1142-МИ
София, 4 май 2022 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Попович, община Бяла, област Варна

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-138 от 03.05.2022 г. е постъпила преписка от ОИК – Бяла, във връзка с чл. 463 от Изборния кодекс.

Приложени са: решение № 1-МИ от 25.04.2022 г. на ОИК – Бяла, с което на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 ЗМСМА и подадена оставка са прекратени предсрочно пълномощията на Георги Стоянов Стоев като кмет на кметство Попович, община Бяла, област Варна; заверено копие от писмо от Общински съвет – Бяла, адресирано до Общинска избирателна комисия – Бяла; заявление от Георги Стоянов Стоев – кмет на община Попович; удостоверение № 121 от 03.11.2019 г. за избран кмет на кметство; клетвен лист от 08.11.2019 г.; протокол № 1 от 25.04.2022 г. от заседание на ОИК – Бяла; справка от официалната страница на ГД „ГРАО“ в МРРБ за броя на населението по постоянен адрес на кметство Попович към 15.03.2022 г. – 564, поради което в кметство Попович, община Бяла, област Варна, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Бяла, област Варна, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Попович, община Бяла, област Варна.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения