Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1142-МИ
София, 4 май 2022 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Попович, община Бяла, област Варна

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-138 от 03.05.2022 г. е постъпила преписка от ОИК – Бяла, във връзка с чл. 463 от Изборния кодекс.

Приложени са: решение № 1-МИ от 25.04.2022 г. на ОИК – Бяла, с което на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 ЗМСМА и подадена оставка са прекратени предсрочно пълномощията на Георги Стоянов Стоев като кмет на кметство Попович, община Бяла, област Варна; заверено копие от писмо от Общински съвет – Бяла, адресирано до Общинска избирателна комисия – Бяла; заявление от Георги Стоянов Стоев – кмет на община Попович; удостоверение № 121 от 03.11.2019 г. за избран кмет на кметство; клетвен лист от 08.11.2019 г.; протокол № 1 от 25.04.2022 г. от заседание на ОИК – Бяла; справка от официалната страница на ГД „ГРАО“ в МРРБ за броя на населението по постоянен адрес на кметство Попович към 15.03.2022 г. – 564, поради което в кметство Попович, община Бяла, област Варна, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Бяла, област Варна, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Попович, община Бяла, област Варна.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1561-НС / 06.10.2022

    относно: избрани кандидати за народни представители в два многомандатни изборни района в изборите за Четиридесет и осмо Народно събрание

  • № 1560-НС / 06.10.2022

    относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

  • № 1559-НС / 06.10.2022

    относно: заявление от Кристина Цветанова Александрова с искане за необявяването й за избрана за народен представител от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ в Двадесет и шести изборен район – Софийски, в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения