Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1142-МИ
София, 11 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  възражение от Нено Ангелов Христов срещу решение № 83 от 05.10.2011 г. на ОИК – Севлиево

Постъпило е възражение вх. № М-536 от 8.10.2011 г. от Нено Ангелов Христов кандидат за кмет на с. Душево, община Севлиево, и кандидат за общински съветник в община Севлиево, срещу решение № 83 от 5.10.2011 г. на ОИК - Севлиево, с което е заличена регистрацията му като кандидат за кмет и кандидат за общински съветник. Решението на ОИК е взето, тъй като е установено, че Нено Ангелов Христов има настоящ адрес в република Гърция, поради което той не отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 5 от ИК.
Във възражението се твърди, че решението на ОИК - Севлиево, е неправилно и незаконосъобразно, тъй като е взето въз основа на невярна и неточна информация. Жалбоподателят твърди, че има настоящ адрес в с. Душево от 2001 г., където живее фактически от 2002 г. Като аргумент за незаконосъобразност на обжалваното решението жалбоподателят сочи това, че проверката дали отговаря на изискванията на Изборния кодекс е направена не преди, а 15 дни след регистрацията му като кандидат за кмет и общински съветник и не му е дадена възможност да отстрани констатираните нередовности.
Жалбата е подадена в срок и е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.
По преписката е представено удостоверение № 000319 от 20.09.2011 г. на общинската администрация в община Севлиево, от което се установява, че Нено Ангелов Христов има настоящ адрес в Гърция. Централната избирателна комисия служебно установи, че същите данни се съдържат в справката на ГД "ГРАО" в МРРБ, издадена в резултат на извършена от ГД "ГРАО" от проверка по силата на Решение № 677-МИ от 03.09.2011 г. на ЦИК.
Предвид наличните данни ОИК - Севлиево, правилно е преценила, че Нено Ангелов Христов не отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 5 от ИК и е заличил регистрацията му като кандидат за кмет на с. Душево, община Севлиево, и кандидат за общински съветник в община Севлиево. Приложените към жалбата удостоверение рег. № 42341/06.10.2011 г. на МВР относно регистрираните пътувания в АИФ „Граничен контрол" и декларации от жалбоподателя и други граждани (Христинка Станчева, Тотка Мичева, Дона Иванова и Тодор Иванов), че Нено Ангелов Христов има настоящ адрес в с. Душево не могат да променят този извод.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Избирателния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражение от Нено Ангелов Христов срещу решение № 83 от 5.10.2011 г. на ОИК - Севлиево.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения