Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1141-МИ
София, 4 май 2022 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Нова Загора, област Сливен

Общинска избирателна комисия – Нова Загора, с писмо вх. № МИ-15-132 от 28.04.2022 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 157 от 26.04.2022 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 ЗМСМА e констатирала предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на община Нова Загора, област Сливен, Николай Георгиев Грозев.

Към писмото са приложени следните документи: решение № 157 от 26.04.2022 г. на ОИК – Нова Загора; протокол № 33 от 26.04.2022 г.; препис-извлечение от Акт за смърт № 22 от 25.04.2022 г. на Николай Георгиев Грозев.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Нова Загора, област Сливен, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на община Нова Загора, област Сливен.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

ССт/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения