Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1140-ПВР/МИ
София, 11 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  назначаване състава на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК в община Първомай, област Пловдив

Постъпило е писмо вх. № М-593 от 10.10.2011 г. от ОИК - Първомай, област Пловдив, с което се уведомява ЦИК, че комисията не е стигнала до приемане на решение за назначаване състава на комисията по чл. 242 ал. 7 от ИК. Към писмото са приложени: протокола на ОИК от 06.10.2011 г., предложението на кмета на община Първомай за състав на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК и пълната преписка от проведените консултации между политическите сили и техните предложения.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 242, ал. 7 и във връзка с чл. 35 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА комисия по чл. 242, ал. 7 от ИК в община Първомай, област Пловдив, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Руска Петрова Димова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Фахри Рамаданов Фахриев
СЕКРЕТАР: Мария Янкова Сталева
ЧЛЕНОВЕ:
Антоанета Янкова Иванова
Радка Пейчева Димитрова
Янко Ангелов Апостолов
Таня Костадинова Стоянова

Резерви
Атанаска Желязкова Ламбрева
Селим Нихадов Кадиров
Ангел Райчев Димитров
Петър Пенев Гаврелов

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения