Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1139-МИ
София, 4 май 2022 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч

Общинска избирателна комисия – Ябланица, с писмо вх. № МИ-15-135 от 28.04.2022 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 87-МИ от 27.04.2022 г., на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е обявила предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч, Сашо Петков Съев.

Към писмото са приложени следните документи: решение № 87-МИ от 27.04.2022 г. на ОИК – Ябланица; препис-извлечение от Акт за смърт № 0001/24.04.2022 г. и писмо № 01-1202/26.04.2022 г. от кмета на община Ябланица.

От извършена служебна проверка на интернет страницата на ГД „ГРАО“ е видно, че броят на населението по постоянен адрес на кметство Златна Панега към 15.03.2022 г. е 2762 души, поради което в кметство Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Ябланица, област Ловеч, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения