Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1139-НС
София, 30 септември 2014 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 948-НС от 16 септември 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-18-80 от 27.09.2014 г. от председателя на Управителния съвет на сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива" с искане за поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 948-НС от 16 септември 2014 г. на ЦИК.

След извършена проверка Централната избирателна комисия констатира, че е допусната техническа грешка при изписването на регистрирания под № 17 наблюдател, а именно Любка Михайлова Недялкова-Василева, вместо правилното име Люба Михайлова Недялкова-Василева.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка в диспозитива на Решение № 948-НС от 16 септември 2014 г. на ЦИК, както следва:

Под № 17 вместо „Любка Михайлова Недялкова-Василева" да се чете „Люба Михайлова Недялкова-Василева".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

948-НС/

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения