Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1139-НС
София, 30 септември 2014 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 948-НС от 16 септември 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-18-80 от 27.09.2014 г. от председателя на Управителния съвет на сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива" с искане за поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 948-НС от 16 септември 2014 г. на ЦИК.

След извършена проверка Централната избирателна комисия констатира, че е допусната техническа грешка при изписването на регистрирания под № 17 наблюдател, а именно Любка Михайлова Недялкова-Василева, вместо правилното име Люба Михайлова Недялкова-Василева.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка в диспозитива на Решение № 948-НС от 16 септември 2014 г. на ЦИК, както следва:

Под № 17 вместо „Любка Михайлова Недялкова-Василева" да се чете „Люба Михайлова Недялкова-Василева".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

948-НС/

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения