Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 113-НС
София, 24 май 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 61-НС от 20 май 2021 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички, за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо по електронната поща с вх. № НС-15-395 от 23 май 2021 г. от Петя Карагеоргиева за допусната техническа грешка в Решение № 61-НС от 20 май 2021 г. в изписване на името й, която следва да бъде отстранена.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 61-НС от 20 май 2021 г. на ЦИК, като името на члена на РИК вместо „Петя Райкова Карагеоргиева“ да се чете „Петя Райнова Карагеоргиева“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

61-НС/

Календар

Решения

  • № 1591-НС / 03.02.2023

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1590-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1589-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения