Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 113-ЕП
София, 9 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция АБВ – АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление от коалиция АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ, подписано от упълномощения от представляващия коалицията Георги Седефчов Първанов - Румен Йорданов Петков, заведено под № 5 на 8 април 2014 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени:

- решение от 02.04.2014 г. за образуване и определяне на представляващ коалиция АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ Георги Седефчов Първанов; подписано от представляващите партия „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ", представлявана от Михаил Николаев Шишков, партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", представлявана от Елена Маргаритова Нонева, партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", представлявана от Йордан Тодоров Гергов; партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ", представлявана от Екатерина Иванова Атанасова;

- удостоверение за актуално състояние на партия „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ" от 03.04.2014 г. от СГС, VІ-1 състав, по ф.д. № 35051/1992 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" от 02.04.2014 г. от СГС, VІ-7 състав, по ф.д. № 8812/2000 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" от 03.04.2014 г. от СГС, VІ-3 състав, по ф.д. № 29/2009 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ" от 04.04.2014 г. от СГС, VІ-9 състав, по ф.д. № 1309/1997 г.;

- образец от подписа на представляващия коалицията;

- образци от подписите на представляващите партиите - 4 бр.;

- образци от печатите на партиите - 4 бр.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-351 от 03.04.2014 г. за внесени от партия „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-389 от 04.04.2014 г. за внесени от партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-372 от 02.04.2014 г. за внесени от партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-343 от 03.04.2014 г. за внесени от партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- банково удостоверение изх. № 226 от 02.04.2014 г. от „Банка ДСК" за открита банкова сметка на „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ", по която ще се обслужва предизборната кампания на коалиция АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ;

- платежно нареждане с изх. № CS0001617722 от 03.04.2014 г. от БНБ за внесен безлихвен депозит по чл. 129 от ИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България;

- информация за лицето, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ във връзка с предизборната кампания - Емил Аврамов Кало - член на Координационния съвет на коалицията;

- списък от 5201 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител в един класьор и списък в структуриран вид на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ.

От протокол с вх. № ЕП-04-03-16/09.04.2014 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ.

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на коалиция АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 и чл. 140 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения