Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1127-МИ
София, 15 март 2022 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Бистра, община Алфатар, област Силистра

Общинска избирателна комисия – Алфатар, с писмо вх. № МИ-15-79 от 14.03.2022 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 072 от 04.03.2022 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е обявила предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Бистра, община Алфатар, област Силистра, Ана Йосифова Стоянова.

Към писмото са приложени следните документи: решение № 072 от 04.03.2022 г. на ОИК – Алфатар; протокол № 038 от 04.03.2022 г. от заседание на ОИК – Алфатар; решение № 1445 от 16.02.2022 г. на Върховния административен съд; решение № 78 от 07.07.2021 г. по адм.д. № 11/2021 г. на Административен съд – Силистра.

От извършена служебна проверка на интернет страницата на ГД „ГРАО“ е видно, че броят на населението по постоянен адрес на кметство Бистра към 15.03.2022 г. е 599 души, поради което в кметство Бистра, община Алфатар, област Силистра, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Алфатар, област Силистра, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Бистра, община Алфатар, област Силистра.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения