Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1126-ПВР/МИ
София, 10 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Тутракан, област Силистра, назначена с Решение № 307-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-740 от 07.10.2011 г. от упълномощения представител на ПП „ГЕРБ" за община Тутракан Димитър Венков Стефанов за промяна в състава на ОИК - Тутракан, като на мястото на досегашния член на ОИК - Тутракан,Нели Йовчева Доксева-Рачева да бъде назначена Анелия Крумова Иванова, ЕГН ..., от квотата на ПП „ГЕРБ". Предложението е придружено от заявление за освобождаване като член на ОИК - Тутракан, от Нели Йовчева Доксева-Рачева по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта и от дипломата за висше образование на Анелия Крумова Иванова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Тутракан, област Силистра, Нели Йовчева Доксева-Рачева, ЕГН ..., и анулира удостоверение №10 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Тутракан, област Силистра, Анелия Крумова Иванова, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения