Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1125-МИ
София, 11 март 2022 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-11-10 от 09.03.2022 г. е постъпило предложение от Емил Колевичин – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, за промяна в ОИК – Разлог. Предлага се за заместник-председател на ОИК – Разлог, да бъде назначен Славчо Иванов Попов, досегашен член на ОИК – Разлог, а за нов член на ОИК – Разлог, се предлага да бъде назначена Любка Костадинова Карамфилова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Любка Костадинова Карамфилова. Пълномощното от представляващия коалиция „БСП за България“ в полза на Емил Колевичин е налично в преписката по назначаване на ОИК - Разлог.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК – Разлог, област Благоевград, Славчо Иванов Попов, ЕГН … , досегашен член.

На назначения заместник-председател на ОИК да бъде анулирано удостоверението му като член на ОИК и да се издаде удостоверение като заместник-председател на ОИК.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Разлог, област Благоевград, Любка Костадинова Карамфилова, ЕГН … .

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения