Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1124-М
София, 10 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели представители на Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа за наблюдение на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх. № М-517 от 7 октомври 2011 г. с искане да бъдат регистрирани като наблюдатели представители на Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа за наблюдение на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 26 във връзка с § 1, т. 18, буква „а" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 653-ПВР/МИ от 1 септември 2011 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като наблюдатели на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. следните лица:
- Михкел Юхками (Естония);
- Фльор Бътлър (Великобритания);
- Душица Давидович (Сърбия);
- Йон Херманс Флудбелд (Холандия);
- Винсънт Макхю (Ирландия);
- Жан-Пиер Лиувил (Франция);
- Клодет Абела Балдакино (Малта);
- Артур Тореш Перейра (Португалия);
- Давид Катамадзе (Грузия);
- Ксавие Кадоре (Франция);
- Джейн Дътън-Ърли (Великобритания);
- Полин Кадек (Франция);
- Ренате Зигмунд (Австрия).

На наблюдателите да се издадат удостоверения.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения