Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1124-М
София, 10 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели представители на Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа за наблюдение на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх. № М-517 от 7 октомври 2011 г. с искане да бъдат регистрирани като наблюдатели представители на Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа за наблюдение на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 26 във връзка с § 1, т. 18, буква „а" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 653-ПВР/МИ от 1 септември 2011 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като наблюдатели на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. следните лица:
- Михкел Юхками (Естония);
- Фльор Бътлър (Великобритания);
- Душица Давидович (Сърбия);
- Йон Херманс Флудбелд (Холандия);
- Винсънт Макхю (Ирландия);
- Жан-Пиер Лиувил (Франция);
- Клодет Абела Балдакино (Малта);
- Артур Тореш Перейра (Португалия);
- Давид Катамадзе (Грузия);
- Ксавие Кадоре (Франция);
- Джейн Дътън-Ърли (Великобритания);
- Полин Кадек (Франция);
- Ренате Зигмунд (Австрия).

На наблюдателите да се издадат удостоверения.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения