Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1123-ПВР/МИ
София, 7 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Кирково, област Кърджали, назначена с Решение № 198-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-712/03.10.2011 г. на ЦИК от Владимир Бисеров Иванов - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Кирково, за промени в състава на ОИК - Кирково. Предлага се председателят Невена Детелинова Цанкова да бъде преназначена за член на ОИК; за председател да бъде назначена Лилия Христова Арабаджиева-Сивова - досегашен член. Към предложението са приложени: молба от Невена Детелинова Цанкова за промяна на длъжността от председател на член; копия от пълномощни за упълномощаване на Владимир Бисеров Иванов.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Кирково, област Кърджали, Лилия Христова Арабаджиева-Сивова, ЕГН ..., досегашен член, и анулира издаденото удостоверение № 4 от 01.09.2011 г.
ПРЕНАЗНАЧАВА за член на ОИК - Кирково, област Кърджали, Невена Детелинова Цанкова, ЕГН ..., досегашен председател, и анулира издаденото удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения