Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1117-МИ
София, 24 февруари 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Алфатар, област Силистра

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-10 от 23.02.2022 г. от Бюрхан Мехмедов – упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“, за промени в състава на ОИК – Алфатар. Предлага се на мястото на Джейлян Юсуф Даил – секретар на ОИК, да бъде назначена Вилдан Синан Бошнак-Мехмед.

Към предложението са приложени: заявление от Джейлян Юсуф Даил за освобождаването й като секретар на ОИК – Алфатар; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Вилдан Синан Бошнак-Мехмед.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Алфатар, област Силистра, Джейлян Юсуф Даил, ЕГН … , и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Алфатар, област Силистра, Вилдан Синан Бошнак-Мехмед, ЕГН … .

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2596-МИ / 04.10.2023

    относно: регистрация на сдружение „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2595-МИ / 04.10.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Черноочене, област Кърджали

  • № 2594-МИ / 04.10.2023

    относно: условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • всички решения